Vitajte na webovej stránke obce Podskalie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obec Podskalie patrí k malým obciam. Je súčasťou územia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Situovaná je  15 km od okresného mesta Považská Bystrica. Z geografického hľadiska leží obec na úpätí Súľovských skál v pramennej kotline Pružinky. Pravdepodobne vznik Podskalskej usadlosti spadá do doby, keď Slovensko drancovali Tatári, avšak prvá písomná zmienka o obci sa objavuje až v roku 1330. Medzi prvých vlastníkov obce patrila rodina Lieskovských, začas panstvo Košeca a neskôr prešla do držby viacerých zemepánov. V roku 1950 mala obec 322 obyvateľov a v súčasnosti iba 126. Príčinou poklesu obyvateľov bola  zakázaná výstavba v obci   v r. 1970 – 1990  a s tým súvisiaci  odliv mladých ľudí do okolitých miest. V obci sa nachádza kostol sv. Martina,  zo začiatku 14. storočia,  prestavaný v roku 1750-1754 a  kaplnka Panny Márie Snežnej z roku 1760. Celková rozloha obce :  768 ha 5040 m2.  Neďaleký Podskalský Roháč (720 m n. m) je NPR so vzácnou flórou.

 

 

 

Podskalie

Záznamy: 1 - 12 zo 12

Novinky

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 4.5.2019 6.00 hod

06.05.2019 14:46
odvolanie.doc (110080)

Dňa 7.5.2019 (utorok) v čase od 7.30 - 12.30 hod bude z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode odstávka vody v celej obci Podskalie. Upozorňujeme obyvateľov, aby sa dostatočne predzásobili pitnou vodou a venovali zvýšenú pozornosť pri obnove dodávky v

06.05.2019 14:44

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

23.04.2019 13:44
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku...

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

23.04.2019 13:43
Usmernenie k zaburineniu pozemkov.pdf (670802)

Oznam o zámere previesť majetok Obce Podskalie

29.03.2019 09:46
Prevod majetku obce KNC prac. č. 9.pdf (118727)

Ochrana lesov pred požiarmi

29.03.2019 09:06
Vážení...

Návrh záverečného účtu obce Podskalie za rok 2018

27.03.2019 09:05
Záverečný účet obce za rok 2018.pdf (468813)

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove žiada o súčinnosť vo veci informovania občanov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom - čipovanie.

26.03.2019 12:41
       ...

Výkup papier výmenou za hygiienické výrobky dňa 23.3.2019 (sobota) v čase od 11.00 do 11.10 hod pre Obecným úradov v Podskalí

14.03.2019 12:34

Detská lekárka MUDr. Ivorová končí prevádzku privátnej detskej ambulancie k 31. 3. 2019 na Zdravotnom stredisku v Pružine.

14.03.2019 12:06
Detská lekárka MUDr. Ivorová končí prevádzku privátnej...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>