Vitajte na webovej stránke obce Podskalie

 

 

 

 

       Obec Podskalie patrí k malým obciam. Je súčasťou územia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Situovaná je  15 km od okresného mesta Považská Bystrica. Z geografického hľadiska leží obec na úpätí Súľovských skál v pramennej kotline Pružinky. Pravdepodobne vznik Podskalskej usadlosti spadá do doby, keď Slovensko drancovali Tatári, avšak prvá písomná zmienka o obci sa objavuje až v roku 1330. Medzi prvých vlastníkov obce patrila rodina Lieskovských, začas panstvo Košeca a neskôr prešla do držby viacerých zemepánov. V roku 1950 mala obec 322 obyvateľov a v súčasnosti iba 126. Príčinou poklesu obyvateľov bola  zakázaná výstavba v obci   v r. 1970 – 1990  a s tým súvisiaci  odliv mladých ľudí do okolitých miest. V obci sa nachádza kostol sv. Martina,  zo začiatku 14. storočia,  prestavaný v roku 1750-1754 a  kaplnka Panny Márie Snežnej z roku 1760. Celková rozloha obce :  768 ha 5040 m2.  Neďaleký Podskalský Roháč (720 m n. m) je NPR so vzácnou flórou.

 

 

 

Novinky

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Podskalie - návrh

22.05.2020 14:18
VZN 12020 - otvaracie hodiny.pdf (446439)

Správa o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

22.05.2020 14:09
Obstarávateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej...

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na stavbu "Rodinný dom-novostavba", stavebník: Lukáš Minárik a Lenka Mináriková - verejná vyhláška

18.05.2020 13:43
Ozn.SP_2020-67_Minárik_Podskalie 2.pdf (549767)

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na stavbu "Rodinný dom - novostavba", stavebník Michal Mazúr - verejná vyhláška

18.05.2020 10:14
Ozn.SP_2020-52_Mazúr_Podskalie.pdf (548818)

Obec Podskalie zverejňuje zámer na kúpu nehnuteľnosti

07.05.2020 09:04
Prevod majetku na obec – zámer.pdf (130020)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 27.5. 2020 (streda) v čase od 7,30 hod do 15,30 hod v obci Podskalie pre súpisné čísla (viď. príloha)

05.05.2020 08:06
Vyrozumenie.pdf (583674)

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

21.04.2020 08:02
Usmernenie k zaburineniu pozemkov 2020.pdf (407466)

Obec Podskalie organizuje ZBER ŚATSTVA v dňoch od pondelka 20. 4. 2020 do nedele 26.4.2020.

15.04.2020 13:19
2020 šatstvo.png (494010)

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v našej obci nebude prerušená dodávka elektriny, ktorá mala byť v utorok 14.4.2020

08.04.2020 11:39
Vyrozumenie 2.pdf (584056)

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 3.4.2020, 14,00 ho do odvolania

06.04.2020 11:11
vyhlásenie apríl 2020.pdf (428658)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>