Vitajte na webovej stránke obce Podskalie

 

 

 

 

       Obec Podskalie patrí k malým obciam. Je súčasťou územia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Situovaná je  15 km od okresného mesta Považská Bystrica. Z geografického hľadiska leží obec na úpätí Súľovských skál v pramennej kotline Pružinky. Pravdepodobne vznik Podskalskej usadlosti spadá do doby, keď Slovensko drancovali Tatári, avšak prvá písomná zmienka o obci sa objavuje až v roku 1330. Medzi prvých vlastníkov obce patrila rodina Lieskovských, začas panstvo Košeca a neskôr prešla do držby viacerých zemepánov. V roku 1950 mala obec 322 obyvateľov a v súčasnosti iba 126. Príčinou poklesu obyvateľov bola  zakázaná výstavba v obci   v r. 1970 – 1990  a s tým súvisiaci  odliv mladých ľudí do okolitých miest. V obci sa nachádza kostol sv. Martina,  zo začiatku 14. storočia,  prestavaný v roku 1750-1754 a  kaplnka Panny Márie Snežnej z roku 1760. Celková rozloha obce :  768 ha 5040 m2.  Neďaleký Podskalský Roháč (720 m n. m) je NPR so vzácnou flórou.

 

 

 

Novinky

Stavebné povolenie na stavbu "Rodinný dom - novostavba" : stavebník Lukáš Minárik a Lenka Mináriková

15.07.2020 10:22
spoj. SP_2020-57_Minárik_Podskalie PDF.pdf (680364)

Stavebné povolenie na stavbu "Rodinný dom - novostavba" stavebník Michal Mazúr

02.07.2020 08:44
spoj. SP_2020-5_Mazúr_Podskalie.pdf (670871)

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027"

01.07.2020 13:58
oznamenie-strategickeho-dokumentu-prvvavk-doc.pdf...

Svätá omša na Vápenici pri kaplnke Panny Márie Snežnej bude 9. augusta 2020 o 11.00 hod.

22.06.2020 09:35

Pozývame Vás na podujatie Zelená - Modrá, ktoré sa uskutoční v nedeľu 28. júna v Pružinskej Dúpnej jaskyni a v Penzióne pod Strážovom. Tešíme sa na stretnutie.

22.06.2020 08:17
Zelena-Modra_2020_A4.pdf (2303805)

Prieskum záujmu o všeobecného lekára v obci Pružina

15.06.2020 11:49
Vážení občania, v  obci Pružina bude znovu otvorená...

V sobotu 13. 6. 2020 sa uskutoční v našej obci hromadná vakcinácia psov proti besnote o 14.30 hod pri autobusovej zástavke. Je potrebné si priniesť fixačné pomôcky (košík, vodítko) a očkovací preukaz. Cena je 7,- € za psa.

11.06.2020 10:53

Slávnosť Najsvätejšej Trojice a Slávnosť prvého svätého prijímania vo farnosti Podskalie

07.06.2020 09:38

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Podskalie - návrh

22.05.2020 14:18
VZN 12020 - otvaracie hodiny.pdf (446439)

Správa o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

22.05.2020 14:09
Obstarávateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>