Obec Podskalie, v pozadí NPR Podskalský Roháč

Obec Podskalie, v pozadí NPR Podskalský Roháč