Pohľad na obec Podskalie z rubane Trudovača

Pohľad na obec Podskalie z rubane Trudovača