Archív článkov

Stavebné povolenie na stavbu "Rodinný dom - novostavba" : stavebník Lukáš Minárik a Lenka Mináriková

15.07.2020 10:22
spoj. SP_2020-57_Minárik_Podskalie PDF.pdf (680364)

Stavebné povolenie na stavbu "Rodinný dom - novostavba" stavebník Michal Mazúr

02.07.2020 08:44
spoj. SP_2020-5_Mazúr_Podskalie.pdf (670871)

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027"

01.07.2020 13:58
oznamenie-strategickeho-dokumentu-prvvavk-doc.pdf (466089)   Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie...

Svätá omša na Vápenici pri kaplnke Panny Márie Snežnej bude 9. augusta 2020 o 11.00 hod.

22.06.2020 09:35

Pozývame Vás na podujatie Zelená - Modrá, ktoré sa uskutoční v nedeľu 28. júna v Pružinskej Dúpnej jaskyni a v Penzióne pod Strážovom. Tešíme sa na stretnutie.

22.06.2020 08:17
Zelena-Modra_2020_A4.pdf (2303805)

Prieskum záujmu o všeobecného lekára v obci Pružina

15.06.2020 11:49
Vážení občania, v  obci Pružina bude znovu otvorená ambulancia pre dospelých. Vyjadreije svoj záujem, či sa prihlásite do novootvorenej ambulancie pre dospelých.   Prosíme tento vyplnený hárok odovzdať na obecný úrad do 31. 7.2020. Ďakujeme.  

V sobotu 13. 6. 2020 sa uskutoční v našej obci hromadná vakcinácia psov proti besnote o 14.30 hod pri autobusovej zástavke. Je potrebné si priniesť fixačné pomôcky (košík, vodítko) a očkovací preukaz. Cena je 7,- € za psa.

11.06.2020 10:53

Slávnosť Najsvätejšej Trojice a Slávnosť prvého svätého prijímania vo farnosti Podskalie

07.06.2020 09:38

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Podskalie - návrh

22.05.2020 14:18
VZN 12020 - otvaracie hodiny.pdf (446439)

Správa o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

22.05.2020 14:09
Obstarávateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, predložil dňa 07. 05. 2020 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušnému orgánu, v zmysle § 9...
Záznamy: 1 - 10 zo 90
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>