Archív článkov

Pozývame Vás na Vianočné trhy v obci Podskalie dňa 14. 12. 2019 za sprievodu vianočných kolied od Moštenských Pajtášov

26.11.2019 13:04
74458474_990216888024211_9146510762414440448_n.png (901245)

Návrh dodatku č. 3 k k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2014 obce Podskalie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o podmienkach určovania a vyberania poplatku na území obce Podskalie zo dňa 7. 11. 2014

25.11.2019 13:01
Dodatok č. 3 k VZN - KO.pdf (537245)

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

25.11.2019 12:58
VZN o poskytnutí dotácií.pdf (680855)

Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

25.11.2019 12:57
Rozpočet 2020 1.pdf (1020458)

Burza práce a informácií 2019, ktorá sa uskutoční dňa 28.11.2019 od 9.00 hod do 14.00 hod v priestoroch Športovej haly v Považskej Bystrici - pozvánka

08.11.2019 08:33
Burza práce.pdf (210371)

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019 o verejnom poriadku

28.10.2019 14:26
VZN o verejnom poriadku 2019 1.pdf (727,1 kB)

Dodatok č. 1 k VZN 4/2014 o miestnych daniach. o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a dane za ubytovanie

28.10.2019 14:14
Dodatok č. 1 k VZN -verejné priestr..doc.pdf (599647)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podskalí dňa 25. 10. 2019 o 18.00 hod

23.10.2019 15:15
Pozvánka 25.10.19.pdf (212,5 kB)

Návrh VZN 1/2019 o verejnom poriadku na území obce Podskalie

08.10.2019 09:48
VZN o verejnom poriadku 2019.pdf (495970)

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach

08.10.2019 09:41
Dodatok č. 1 k VZN -verejné preistr..pdf (543766)
Záznamy: 1 - 10 zo 65
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>