Symboly obce

 

Erb obce                                     Vlajka obce