číslo  a popis

faktúry

Celková hodnota DPH

v €

Číslo zmluvy

Číslo

objed-

návky

Dátum

doru--

čenie

Dodávateľ Adresa IČO Dátum zverej-
nenia
JANUÁR
1.

DF2014/1

Systémová

podpora URBIS 1.1.- 31.3.2014

 

56,50   

 

U12181/2013

 

 

03.01

.2014

 

MADE,s.r.o

 

Hronské predmestie 4, 97401 Ban. Bystrica

 

36041688

 

03.01

.2014

2.

DF2014/2

Záloha - plyn za  obdobie 1/2014   

 

106,00

9100091862

 

 

03.01.

2014  

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

82511 Bratislava26 

 

35815256

 

03.01

.2014

3.

DF2014/3    

Členský príspevok  

na rok 2014

 

18,60    

Val.zhrom.

13.6.2011

 

 

17.01.

2014

MAS Naše Považie

Štefánikova 821/21

02001 Púchov

 

42025257

 

20.01.

2014

  F E B R U Á R                
4.

DF2014/4

Záloha - plyn za obdobie 2/2014     

 

102,00    

9100091862

 

03.02.

2014

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

Bratislava 26

35815256

03.02.
2014
5.

DF2014/5

Záloha - elektrická energia za 2/2014

 

107,00

zo dňa 14.02.2012  

03.02

.2014

Stredoslovenská

energetika a.s. 

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

 

 

36403008

 

03.02.

2014

6.

DF2014/6

Separovaný odpad za 1/2014

 

18,00

zo dňa

19.12.2011

 

05.02.

2014

Chudovský s.r.o.

Žilinska 790/17

017 01  Pov. Bys

31564682 06.02.
2014
7.

DF2014/7               

Vývoz komunálneho   opadu  za 1/2014

 

182,40

zo dňa

19.12.2011

 

05.02.

2014 

Chudovský s.r.o

Žilinska 790/17

017 01  Pov. Bys

31564682 06.02.
2014
8.

DF2014/8

Náklady na prevádzku a odd. soc.ekon.služieb, Spoločný obecný úrad

 

77,01

uzn. SOU z

12.2.2014

 

05.02.

2014

Obec Jasenica 018 17  Jasenica 317349 06.02.
2014
9.

DF2014/9

Telefon za 1/2014

 

40,50

9905518177  

10.02.

2014

Slovak Telecom a.s.

Poštová 1

010 08  žilina    

35763469 12.02.
2014
10.

DF2014/10

Vyúčtovanie nákladov za rok 2013 - prevádzka SOU

42,05

uzn. SOU

30.1.2013

 

10.02.

2014

Obec Jasenica 018 17  Jasenica 317349 12.02.
2014
11.

DF2014/11

Autorska odmena

za licencie na verejné použitie hudobných diel

na r. 2014

14,28

VP/04/05746

/001

 

14.02.

2014

Slov. ochranný zväz autor.

Rastislavova 3

821 08  Bratislava

178454 14.02.
2014
12.

DF2014/12

Publikácia

"Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014

 

23,00

 

 

    

O13/2013

25.02.

2014

RZMO Stredného Považia 911 01  Trenčín 34006273 25.02.
2014
13.

DF2014/13

Licencia 1.3.2014 - 28. 2. 2015

27,91   01/2014

27.02.

2014

ESET spol. s.r.o.

Pionierska 9

810 00  Bratislava

31333532

27.02.
2014
  M A R E C                
14.

DF2014/14

Záloha - elektrická energia 3/2014

107,00 zo dňa 14.02.2012  

03.03.

2014

SSE a.s.

Pri Rajčianke

8591/4B, 010 47 Žilina

36403008

03.03.
2014
15.

DF2014/15

Záloha - plyn za 3/2014

97,00

9100091862

 

03.03.

2014

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

82511  Bratislava 26

35815256 03.03.
2014
16.

DF201/16

Separovaný odpad za 2/2014

18,00 zo dňa 19.12.2011  

03.03.

2014

Chudovský s.r.o.

Žilinska 790/17

017 01 Pov.Bystrica

31564682 03.03.
2014
17.

DF2014/17

Vývoz k

omunálneho

odpadu

za 2/2014

165,60 zo dňa 19.12.2011  

03.03.

2014

Chudovský s.r.o.

Žilinska 790/17

017 01 Pov.Bystrica

31564682 03.03.
2014
18.

DF2014/18

Seminár "Elektronické schránky"

 

96,00

   

04.03.

2014

eGovSystems s.r.o. 841 04  Bratislava 35827521 05.03.
2014
19.

DF2014/19

Telefón za 2/2014

 

29,56

9905518177  

07.03.

2014

Slovak Telecom .a.s Poštová 1, 010 08  Žilina 35763469 07.03.
2014
20.

DF2014/20

Vývoz kontajnéra

 

129,00

zo dňa 19.12.2011  

19.3.

2014

Chudovský s.r.o.

Žilinska 790/17

017 01 Pov.Bystrica

31564682 20.3.
2014
  A P R Í L                
21.

DF2014/21

Separovaný odpad za 3/2014

 

18,00

zo dňa 19.12.2011  

04.04.

2014

Chudovský s.r.o.

Žilinska 790/17

017 01 Pov.Bystrica

31564682 05.04.
2014
22.

DF2014/22

Vývoz

komunálneho odpadu

za 3/2014

 

169,80

 

zo dňa 19.12.2011  

04.04.

2014

Chudovský s.r.o.

Žilinska 790/17

017 01 Pov.Bystrica

31564682 05.04.
2014
23.

DF2014/23

Plyn za 4/2014

 

53,00

9100091862

 

04.04.

2014

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a

82511  Bratislava 26

35815256 05.04.
2014
24.

DF2014/24

Náklady na prevádzku SOU a odd. sociálno ekonomickách  služieb

77,01

 

uzn. SOU zo dňa 12.2.2014

 

 

04.04.

2014

Obec Jasenica 018 17  Jasenica 317349 05.04.
2014
25.

DF2014/25

Záloha - elektrická energia za

4/2014

 

107,00

 

zo dňa 14.02.2012

 

 

04.04.

2014

SSE a.s. 

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47  Žilina

36403008 05.04.
2014
26.

DF2014/26

Telefon za 3/2014

 

40,74

9905518177  

09.04.

2014

Slovak Telecom a.s. Poštová 1, 010 08  Žilina 35763469 10.04.
2014
27.

DF2014/27

Stravné lístky

 

501,00

  O2014/2

09.04.

2014

DOXX - stravné lístky 010 01  Žilina 36391000 10.04.
2014
28.

DF2014/28

Vodné za 1-3/2014

 

2,34

   

 

15.04.

2014

Považská vodárenská spol. a.s. Nová 133, 01746  Pov. Bystrica 36672076 1604.
2014
29.

DF2014/29

Systémová

podpora URBIS 1.4.-30.6.2014

 

56,50

 

U1281/2013

 

 

16.04.

2014

MADE spol. s.r.o. Hronské predmiestie 4, 97401  Ban.Bystrica 36041688 16.04.
2014
  M Á J                
30.

DF2014/30

Záloha - elektrická energia 5/2014

107,00 zo dňa 14.02.2012  

05.05.

2014

SSE a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

01047  Žilina

36403008 06.05.
2014
31.

DF2014/31

Záloha - plyn za 5/2014

21,00

9100091862

 

05.05.

2014

SPP a.s.     Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 35815256 06.05.
2014
32.

DF2014/32

Separovaný odpad za 4/2014

 

18,00

zo dňa 19.12.2011  

05.05.

2014

Chudovský s.r.o. Žilinska 790/17, 01701  Pov. Bystrica 31564682 06.05.
2014
33.

DF2014/33

Vývoz

komunálneho dpadu  za 4/2014

 

271,50

zo dňa 19.12.2011  

05.05.

2014

Chudovský s.r.o Žilinska 790/17, 01701  Pov. Bystrica 31564682 06.05.
2014
34.

DF2014/34

Telefon za 4/2014

 

29,45

9905518177  

09.05.

2014

Slovak Telecom a.s. Poštová 1, 010 08  Žilina 35763469 09.05.
2014
35.

DF2014/35

Travcerit na ihrisko

 

130,80

  O2014/4

12.05.

2014

Helada s.r.o. 014 01  Bytča 36398993 12.05.
2014
36.

DF2014/36

Knihy do obecnej knižnice 4 ks

 

42,80

 

 

O2014/5

 

22.05.

2014

Ing. Mária Kučerová

SNP 1448, 017 01  Považská Bystrica 40242927 23.05.
2014
  J Ú N                
37.

DF2014/37

Záloha - plyn za 6/2014

 

9,00

9100091862

 

02.06.

2014

 

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratisĺava 26

35815256 04.06.
2014
38.

DF2014/38

Záloha - elektrická energia za 6/2014

107,00 zo dňa 14.02.2012  

02.06.

2014

SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, 010 47 Žilina 36403008 04.06.
2014
39.

DF2014/39

Seprarovaný

odpad za 5/2014

18,00 zo dňa 19.12.2011  

04.06.

2014

Chudovský s.r.o. Žillinska 790/17 01701  Pov.Bystrica 31564682 04.06.
2014
40.

DF2014/40

Vývoz kontajnéra

124,15

zo dňa 19.12.2011  

04.06.

2014

Chudovský s.r.o. Žillinska 790/17 01701  Pov.Bystrica 31564682 04.06.
2014
41.

DF2014/41

Vývoz

komunálneho odpadu za

5/2014

144,00

 

zo dňa 19.12.2011  

04.06.

2014

Chudovský s.r.o. Žillinska 790/17 01701  Pov.Bystrica 31564682 04.06.
2014
42.

DF2014/42

Telefon za 5/2014

29,45

 

9905518177  

17.06.

2014

Slovak Telecom a.s. Poštová 1, 010 08  Žilina 35763469 17.06.
2014
43.

DF2014/43

Obecné noviny - doplatok na

rok 2014

15,60    

17.06.

2014

INPROST, s.r.o.

P.O.BOX 141

810 00 Bratislava

31363091 20.06.
2014
44.

DF2014/44

Fotografie

obce,

2. časť platby

 

64,00

 

 

O2013/8

 

20.6.

2014

CBS Maľované Mapy s.r.o. 54, 974 01  Kynceľová 46747770 20.06.
2014
45.

DF2014/45

Náklady na prevádzku SOU a odd.soc.ekon. služieb

75,75

uzn. SOU

12.2.2014

 

27.6.

2014

Obec Jasenica 018 17 Jasenica 317349 27.06.
2014
  J Ú L                
46.

DF2014/46

Záloha - elektrická energia za  7/2014

107,00 zo dňa 14.02.2012  

01.07.

2014

SSE a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

01047  Žilina

36403008 04.07.
2014
47.

DF2014/47

Záloha - plyn za 7/2014

8,00

9100091862

 

02.07.

2014

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511  Bratislava 26 35815256 04.07.
2014
48.

DS2014/48

Kontrola hasiacich prístrojov, vypracoanie RS, prevent.protipož. prehl., školenie, PPH

49,99   O2014/6

02.07.

2014

Janka Kozáková, JK SERVIS 1847, 017 01  Považská Bystrica 36937151 04.07.
2014
49.

DF2014/49

Systémová

podpora URBIS (1.7.-30.9.2014)

78,00 U1281/2014 D1  

04.07.

2014

MADE spol. s.r.o. Hronské predmestie 4, 97401 Ban.Bystrica 36041688 04.07.
2014
50.

DF2014/50

Vývoz

komunálneho odpadu

za 6/2014

190,20 zo dňa 19.12.011  

04.07.

2014

Chudovský s.r.o. Žilinska 790/17, 017 01 Pov.Bystrica 31564682 04.07.
2014
51.

DF2014/51

Separovaný odpad za 6/2014

18,00 zo dňa 19.12.011  

04.07.

2014

Chudovský s.r.o. Žilinska 790/17, 017 01 Pov.Bystrica 31564682 04.07.
2014
52.

DF2014/52

Telefón za 6/2014

30,04 9905518177  

09.07.

2014

Slovak Telecom a.s. Poštová 1, 010 08  Žilina 35763469 09.07.
2014
53.

DF2014/53

Vodné za obdobie 4-6/2014

5,84    

14.07.

2014

PVS a.s. Nová 133, 017 46  Pov. Bystrica 36672076 16.07.
2014
54.

DF2014/54

Školenie

pracovníkov a

občanov poberajúcich

dávky HN -PO a BOZP

15,00   O2014/7

16.07.

2014

Obec Dolný Lieskov 018 21  Dolný Lieskov 00317179 16.0.7.
2014
55.

DF2014/55

Vývoz kontajnéra

 

139,16

zo dňa 19.12.2011  

28.07.

2014

Chudovský s.r.o. Žilinska 790/17, 017 01 Pov.Bystrica 31564682 28.07.
2014
  A U G U S T                
56.

DF2014/56

Záloha - elektrická energia

8/2014

 

107,00

zo dňa 14.02.2012  

04.08.

2014

SSE a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

36403008 08.08.
2014
57.

DF2014/57

Záloha - plyn za 8/2014

 

8,00

9100091862

 

04.08.

2014

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

82511 Bratislava 26

35815256 08.08
2014
58.

DF2014/58

Vývoz

komunálneho odpadu

za 7/2014

 

180,74

zo dňa 19.12.2011  

04.08.

2014

Chudovský s.r.o. Žilinska 790/17, 017 01 Pov.Bystrica 31564682 08.08.
2014
59.

DF2014/59

Separovaný

odpad za 7/2014

 

18,00

zo dňa 19.12.2011  

04.08.

2014

Chudovský s.r.o Žilinska 790/17, 017 01 Pov.Bystrica 31564682 08.08.
2014
60.

DF2014/60

Telefón za 7/2014

 

29,59

9905518177  

 

08.08.

2014

Slovak Telecom a.s. Poštová 1, 010 08 Žilina 35763469 08.08.
2014
61.

DF2014/61

Finančný spravodajca -

predpl. na r. 2015

 

19,98

   

13.08.

2014

Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 1 31592503 20.08.
2014
62.

DF2014/62

Stravné lístky

 

435,00

10K114132 O2014/8

20.08.

2014

DOXX - stravné lístky 010 01  Žilina 36391000 20.08.
2014
  S E P T E M B E R                
63.

DF2014/63

Vypracovanie programu odpad. hospodár.

 

120,00

č. 19 zo dňa 1. 4. 2014  

04.09.

2014

HELPECO s.r.o. 017 01  Považská Bystrica 36304786 08.09.
2014
64.

DF2014/64

Vývoz

komunálneho odpadu

za 8/2014

 

193,19

zo dňa 19.12.2011  

04.09.

2014

Chudovský s.r.o Žilinska 790/17, 017 01 Pov.Bystrica 31564682 08.09.
2014
65.

DF2014/65

Separovaný

odpad za 8/2014

 

18,00

zo dňa 19.12.2011  

04.09.

2014

Chudovský s.r.o Žilinska 790/17, 017 01 Pov.Bystrica 31564682 08.09.
2014
66.

DF2014/66

Záloha - elektrická energia

za 9/2014

 

107,00

zo dňa 14.02.2012  

04.09.

2014

SSE a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

36403008 08.09.
2014
67.

DF2014/67

Telefón za 8/2014

29,59

 

9905518177  

08.09.

2014

Slovak Telecom a.s. Poštová 1, 010 08 Žilina 35763469 08.09.
2014
68.

DF2014/68

Vývoz kontajnéra

 

177,38

zo dňa 19.12.2011  

19.09.

2014

Chudovský s.r.o Žilinska 790/17, 017 01 Pov.By 31564682 19.09.
2014
69.

DF2014/69

Vyúčt.spoteby plynu

za obdobie

19.9.2013-18.9.2014

 

-142,07

9100091862

 

26.09.

2014

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 35815256 26.09.
2014
  O K T Ó B E R                
70.    

DF 2014/70

Elektrická energia 10/2014

107,00 zo dňa 14.02.2012  

01.10.

2014

SSE a.s

 

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

36403008

02.10.

2014

71.

DF2014/71

Nákup smetných nádob

234,00   O2014/9

02.10.

2014

BINS s.r.o.

Vašinova 61

949 01 Nitra

45510393

02.10.

2014

72.

DF2014/72

Plyn za obdobie

19.9.31.10.2014

34,00

9100091862

 

03.10.

2014

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11  Bratislava

35815256

03.10.

2014

73.

DF2014/73

Vývoz komunálneho odpadu za 9/2014

285,64 zo dňa 19.12.2011  

06.10.

2014

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17

017 01 Pov. Bystrica

31564682

08.10.

2014

74.

DF2014/74

Odvoz separovaného odpadu za 9/2014

18,00 zo dňa 19. 12. 2011  

06.10.

2014

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17

017 01 Pov. Bystrica

31564682

08.10.

2014

75.

DF2014/75

Syst.podpora URBIS

1.10.-31.12.2014

78,00

U1281/2013

D1

 

06.10.

2014

MADE s.r.o.

Lazovná 69

974 01 Ban.Bystrica

36041688

08.10.

2014

76.

DF2014/76

Telefón za 9/2014

38,44 9905518177  

08.10.

2014

Slovak Telecom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

35763469

08.10.

2014

77.

DF2014/77

Vodné za 7-9/2014

2,33    

14.10.

2014

PVS a.s.

Nová 133

017 46 Pov.Bystrica

36672076

14.10.

2014

78.

DF2014/78

Vlajka SR

25,01   O2014/11 31.10.2014 J.Šmrhola-OLYMP

Madarovska 145

935 87 Santovka

32581190

03.11.

2014

  N O V E M B E R                
79.

 DF2014/79

Elektrická energia 11/2014

107,00 zo dňa 14.02.2012  

03.11.

2014

SSE .a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

36403008

06.11.

2014

80.

DF2014/80

Plyn za 11/2014

56,00

9100091862

 

03.11.

2014

SPP a.s.

Mlynské nivy

44/a,  825 11

Bratislava

35815256

06.11.

2014

81.

DF2014/81

Vývoz kontajnéra

145,30 zo dňa 19.12. 2011  

06.11.

2014

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17

017 01 Pov. Bystrica

31564682

06.11.

2014

82.

DF2014/82

Separovaný odpad za 10/2014

18,00 zo dňa 19.12. 2011  

10.11.

2014

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17

017 01 Pov. Bystrica

31564682

10.11.

2014

83.

DF2014/83

Vývoz komunálneho odpadu za 10/2014

184,90 zo dňa 19.12. 2011  

10.11.

2014

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17

017 01 Pov. Bystrica

31564682

10.11.

2014

84.

DF2014/84

Verejná správa - predplatné r.2015

39,00   O2014/12

10.11.

2014

Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271

10.11.

2014

85.

DF2014/85

Sadenice - Smrek

126,50   O2014/10

10.11.

2014

mobilcom.sk

s.r.o.

Prostejovská 13571/123

08001 Prešov

36509221

10.11.

2014

86.

DF2014/86

Telefón za 10/2014

33,18 9905518177  

12.11.

2014

Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

14.11.

2014

87.

DF2014/87

Audit účt. závierky za r. 2013

300,00 zo dňa 17.10.2014  

14.11.

2014

Ing. Ľudovít Vician

M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Pov.Bystrica

40711820

14.11.

2014

88.    

DF2014/88

Mesačník Verejná správa roč. 2015-doplatok

39,00   O2014/12

21.11.

2014

Poradca s.r.o.

Pri Celulozke 40

01001 Žilina

36371271

24.11.

2014

89.

DF 2014/89

Mzdy pre pracov. SOU - vyúčtovanie za rok 2014

102,01

uzn. SOU

z 12.2.2014

 

21.11.

2014

Obec Jasenica  

00317349

90.

DF2014/90

Predĺženie registr. domény na 1 rok

28,56   O2014/13

24.11.

2014

EuroNET Slovakia s.r.o. 017 01 Považská Bystrica 36316130

24.11.

2014

91.

DF2014/91

Plyn za 12/2014 

66,00 9100091862  

01.12.

2014

SPP a.s.

Mlynské nivy

44/a,  825 11

Bratislava

35815256

8.12.

2014

92.

DF2014/9

Elektrická energia 12/2014

107,00 zo dňa 14.2.2012  

01.12.

2014

SSE .a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

36403008

8.12.

2014

93.

DF2014/93

Separovaný odpad za 11/2014

18,00 19.12.2011zo dňa  

04.12.

2014

Chudovský a.s. Žilinska 790/17, 017 01 Pov.Bystrica 31564682

8.12.

2014

94.

DF2014/94

Vývoz komunálneho odpadu za 11/2014

172,94 19.12.2011zo dňa  

04.12.

2014

Chudovský a.s. Žilinska 790/17, 017 01 Pov.Bystrica 31564682

8.12.

2014

95.

DF2014/95

Obecné noviny, predpl. na r. 2015

67,60   O2014/14

04.12.

2014

INPROST, s.r.o. P.O.BOX 141, 810 00 Bratislava 31363091

8.12.

2014

96.

DF2014/96

Oprava UNIMO bunky na ihrisku

300,00   O2014/2

04.12.

2014

Bohumil Dočekal Podskalie 14, 018 22 17842620

8.12.

2014

97.

DF2014/97

Telefón za 11/2014

29,59 9905518177  

8.12.

2014

Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

8.12.

2014

98.

DF2014/98

Práce odborného les.hosp. za r. 2014

167,28 zo dňa 30.12.2009  

10.12.

2014

Ing. Marian Vlnieška Rozkvet 2000/1 Pov. Bystrica 34658505

15.12.

2014

99.

DF2014/99

Stravné lístky

136,75   O2014/16

15.12.

2014

DOXX-Stravné lístky s.r.o.

Kálov 356

010 01 Žilina

36391000

15.12

2014

100.    

DF2014/100

Vývoz kontajnéra

138,67 zo dňa 19.12.2011  

29.12.

2014

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17

01701 Pov.Bystrica

31564682

30.12.

2014

101

DF2014/101

Priznanie k dani z nehnuteľnosti-tlačivá

12,75   O2014/15   INPROST, s.r.o. P.O.BOX 141, 810 00 Bratislava 31363091

30.12.

2014

102.

DF2014/102

Telefón za 12/2014

32,17   9905518177

08.01.

2015

Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

9.1.

2015

103.

DF2014/103

Vývoz komunálneho

odpadu za 12ú2014

177,10 zo dňa 19.12.2011  

9.1.

2015

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17

01701 Pov.Bystrica

31564682

9.1.

2015

104.

DF2014/104

Separovaný odpad za 12/2014

 

18,00

zo dňa 19.12.2011  

9.1.

2015

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17

01701 Pov.Bystrica

31564682

9.1.

2015

105.

DF2014/105

Vodné za

10-12/2014

7,01 14472012  

15.1.

2015

PVS a.s.

Nová 133

01746 Pov. Bystrica

36672076

20.1.

2015

106.

DF2014/106

Vyúčtovanie elektr.energie za rok 2014

22,76 zo dňa 14.2.2012  

15.01.

2015

SSE .a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

36403008

20.1.

2015