2015

P.č.

Číslo a  popis   faktúry              

 

Celková

hodnota  

s DPH

Číslo

zmluvy  

Číslo

objed

návky

Dátum

doruče

nia

 

 

Dodávateľ         

 

Adresa                                       

IČO     

Dátum

zverej

nenia

1.

DF 2015/1

Systémová podpora URBIS 1.1.-31.3.2015

100,00 U1281/2013  

7.1.

2015

Made spol. s r.o.

Lazovná 69

974 01 Ban.Bystrica

36041688

19.1.

2015

2.

DF2015/2

Vyúčtov.spotreby plynu od 19.9.-31.12.2014

-6,24 9100091862  

19.1.

2015

SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256

19.1.

2015

3.

DF2015/3

Finančný spravodajca r.2014-vyúčtovanie

48,86

 

   

19.1.

2015

Poradca podnikateľa spol.s r.o.

Martina Rázusa 23A

01001 Žilina

31592503

19.1.

2015

4.

DF2015/4

Príspevok na chod MAS Naše Považie na r. 2015

18,60 uzn. Valn. zhromažd. z 13. 6. 2011  

19.1.

2015

MAS Naše Považie Štefánikova 821/21  020 01 Púchov 42025257

19.1.

2015

5.

DF 2015/5

Dodávky plynu za 1/2015

80,00 31564682  

22.1.

2015

SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256

22.1.

2015

6.

DF2015/6

Vývoz komunálneho odpadu za 1/2015

175,54 zo dňa 19.12.2011  

4.2.

2015

Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682

11.2.

2015

7.

DF2015/7

Separovaný odpad za 1/2015

18,90 zo dňa 19.12.2011  

4.2.

2015

Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682

11.2.

2015

8.

DF2015/8

Dodávky plynu za 2/2015

78,00 31564682  

4.2.

2015

SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256

11.2.

2015

9.

DF2015/9

Elektrická energia za 1/2015

107,00 zo dňa 14.2. 2012  

5.2.

2015

SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008

11.2.

2015

 

10.

DF2015/10

Telefón za 1/2015

38,40 9905518177  

9.2.

2015

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469

11.2.

2015

11.

DF2015/11

Náklady na prevádzku SOU

75,64    

9.2.

2015

Obec Jasenica 018 17 Jasenica 130 00317349

11.2.

2015

12.

DF2015/12
ESET Smart Security
Licencia pre 1 PC na 2 roky

50,33

 

O2015/1

19.2.
2015

ESET, spol.s.r.o.

Einsteinova 24
Bratislava

31333532

23.2.
2015

13. DF2015/13
Licencia na verejné používanie hudobných diel na r. 2015-Obecný rozhlas
14,28 VP/04/05746/
001
  20.02.
2015
SOZA Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
00178454 23.2.
2015
14. DF2015/14
Stravné lístky

 
237,00 10K114132 O2015/2 23.02.
2015
DOXX spol. s. r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 23.2.
2015
15. DF2015/15
Elektrická energia 3/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   2.3.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 9. 3.
2015
16. DF2015/16
Dodávka plynu za  3/2015
73,00 31564682   2.3.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 9. 3.
2015
17. DF2015/17
Vývoz komunálneho odpadu za 2/2015
171,38 zo dňa 19.12.2011   4.3.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 9.3.
2015
18. DF2015/18
Separovaný odapd
 za 2/2014
18,90 zo dňa 19.12.2011   4.3.
2015
Chudovský a.s.
Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 9.3.
2015
19. DF2015/19
Telefon za 2/2015
35,64 9905518177   9.3.
2015
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 9.3.
2015

20.

DF2015/20
Vývoz kontajnéra

155,12

zo dňa 19.12.2011

 

20.03.
2015

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica

31564682

20.3.
2015

21. DF2015/21
Systémová podpora URBIS 1.4.-30.6.2015
100,00 U1281/2013   7.4.
2015
Made spol. s r.o.

Lazovná 69

974 01 Ban.Bystrica

36041688 8.4.
2015
22. DF2015/22
Separovaný odpad za 3/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   7.4.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 8.4.
2015

 
23. DF2015/23
Vývoz komunálneho odpadu za 3/2015
259,16 zo dňa 19.12.2011   7.4.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 8.4.
2015
24. DF2015/24
Lekárska posudková činnosť
13,28 TSK/2006/00243
 
  7.4.
2015
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 8.4.
2015
25. DF2015/25
Elektrická energia za 4/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   7.4.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 8.4.
2015
26. DF2015/26
Telefón 3/2015
38,81 9905518177   10.4.
2015
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 10.4.
2015
27. DF2015/27
Dodávka plynu za 4/2015
40,00 31564682   10.4.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 10.4.
2015
28. DF2015/28
Vodné za 1.1.-30.3.2015
3,50 14472012   13.4.
2015
PVS a.s. Nová 133
017 46 Pov.Bystrica
36672076 14.4.
2015
29. DF2015/29
Náklady na prevádzku SOU, odd.soc.a ekon. služieb za 2.Q 2015
107,12 uzn. SOU zo dňa 18.2.2015   28.4.
2015
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 28.4.
2015
30. DF2015/30
Stravné lístky 200 ks
666,00 10K114132 O2015/3 28.4.
2015
DOXX spol. s. r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 28.4.
2015
31. DF2015/31
Elekttrická energia za 5/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   4.5.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 7.5.
2015
32. DF2015/32
Dodávka plynu za 5/2015
16,00 31564682   4.5.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 7.5.
2015
33. DF2015/32
Vývoz komunálneho odpadu za 4/2015
175,54 zo dňa 19.12.2011   6.5.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 7.5.
2015
34. DF2015/34
Separovaný odpad
za 4/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   6.5.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 7.5.
2015
35. DF2015/35
Telefon za 4/2015
36,14 9905518177   11.5.
2015
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 11.5.
2015
36.

  DF2015/36           Vývoz kontajnéra

 

129,49 zo dňa 19.12.2011  

22.5.

2015

Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682

25.5.

2015

37.

DF2015/37    Vyhotovenie bezpečnost. pojektu na ochranu osobných údajov

84,00   O2015/4

25.5.

2015

PK-Systems s r.o.

SNP 22

96501 Žiar nad Hronom

36636720

25.5.

2015

38.   

DF2015/38   

 Dodávka plynu za 6/2015

7,00 31564682  

1.6.

2015

SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256

8.6.

2015

39.

DF2015/39 

Elektrická energia za 6/2015

107,00 zo dňa 14.2. 2012  

1.6.

2015

SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008

8.6.

2015

40.

DF2015/40

Odvoz separovaného odpadu za 5/2015

18,90 zo dňa 19.12.2011  

2.6.

2015

Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682

8.6.

2015

41.

DF2015/41        

  Vývoz komunálneho odpadu za 5/2015

194,75 zo dňa 19.12.2011  

2.6.

2015

Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682

8.6.

2015

42.

DF2015/42

Telefón za 5/2015

36,53 9905518177  

8.6.

2015

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469

8.6.

2015

43.

DF2015/43

Za služby verejnosti poskyt. RTVS za 5/2015

4,64    

12.6.

2015

Rozhlas a televízia Slovenska

 

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

47232480

12.6.

2015

44.

DF2015/44

Vývoz komunálneho odpadu za 6/2015

147,17 zo dňa 19.12.2011  

1.7.

2015

Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682

6.7.

2015

45.

DF2015/45

Odvoz separovaného odpadu za 6/2015

18,90 zo dňa 19.12.2011  

1.7.

2015

Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682

6.7.

2015

46.

DF2015/46

Elektrická energia za 7/2015

107,00

 

zo dňa 14.2. 2012  

1.7.

2015

SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008

6.7.

2015

47.

DF2015/47

Systémová podora URBIS 1.7.-30.9.2015

100,00 U1281/2013  

1.7.

2015

Made spol. s r.o.

Lazovná 69

974 01 Ban.Bystrica

36041688

6.7.

2015

48.

DF2015/48

Dodávka plynu za 7/2015

7,00 31564682  

2.7.

2015

SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256

6.7.

2015

49.

DF2015/49

Telefón za 6/2015

 

 

29,59

 

 

9905518177

 

 

 

9.7.

2015

 

Slovak Telekom a.s

 

 

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

 

35763469

 

 

13.7.

2015

 

 

50. DF2015/50
Vodné za 4-6/2015
5,84 14472012   14.7.
2015
PVS a.s.
 
Nová 133
017 46 Pov.Bystrica
36672076 16.7.
2015
51. DF2015/51
Náklady na prevádzku SOU,odd.soc. ekon .služieb za 3.Q 2015
80,03 uzn. SOU zo dňa 18.2.2015   28.7.
2015
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 28.7.
2015
52. DF2015/52
Dodávka a dovoz materiálu na odvedenie dažďovej vody na ihrisku
542,66   O2015/5 28.7.
2015
DK Trade s.r.o.
 
Dolný Moštenec 259 31638201 28.7.
2015
53.    DF2015/53
Elektrická energia za 8/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   10.8.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 10.8.
2015
54. DF2015/54
Vývoz kontajnéra
163,35 zo dňa 19.12.2011   10.8.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 10.8.
2015
55. DF2015/55
Separovaný odpad za 7/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   10.8.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 10.8.
2015
56. DF2015/56
Vývoz komunálneho odpadu za 7/2015
190,60 zo dňa 19.12.2011   10.8.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 10.8.
2015
57. DF2015/57
Dodávka plynu za 8/2015
7,00 31564682   10.8.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 10.8.,
2015
58. DF2015/58
Telefon za 7/2015
36,48 9905518177   10.8.
2015

Slovak Telekom a.s

 
Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 10.8.
2015
59. DF2015/59
Kvalifikovaný syst. certifikát na 4 roky
103,20 súhlas s vydaním certif. zo dňa 28.7.2015 O2015/6 17.8.
2015
Disig, a.s.
 
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 359759 21.8.
2015
60. DF2015/60
Za služby verejnosti poskyt. RTVS za 8/2015
4,64     20.8.
2015
Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

47232480

21.8.
2015
61. DF2015/61
Elektrická energia za 9/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   2.9.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 7.9.
2015
62. DF2015/62
Dodávka plynu za 9/2015
13,00 31564682   5.9.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 7.9.
2015
63. DF2015/63
Vývoz kontajnéra
173,02 zo dňa 19.12.2011   5.9.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 7.9.
2015
64. DF2015/64
Vývoz komunálneho
odpadu za 8/2015
275,75 zo dňa 19.12.2011   5.9.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 7.9.
2015
65. DF2015/65
Separovaný odpad za 
8/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   5.9.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 7.9.
2015
66. DF2015/66
Telefon za 8/2015
29,59 9905518177   9.9.
2015
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 9.9.
2015
67. DF2015/67
Vypracovanie rozpočtov
Pozemkových úprav (Poľné cesty)
180,00   O2015/7 9.9.
2015
TEVYS AQUA s.r.o. Jilimnického 17   91101 Trenčín 36345474 9.9.
2015
68. DF2015/60
Za služby verejnosti poskyt. RTVS za 9/2015
4,64     11.9.
2015
Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

47232480 17.9.
2015
69. DF2015/69
Toner do tlačiarne HP LJ 125 - CF283A
24,00   O2015/8 17.9.
2015
WAY-COPY SK, s.r.o. Nižný Kelčov 885
Vysoká nad Kysucou 023 55
47505371 17.9.
2015
70. DF2015/70
Za verejné obstarávanie a externý manažment
1 440,00 zo dňa 21.9.2015   28.9.
2015
MP Profit, s.r.o. Bulíkova 21
851 04 Bratislava
36734420 6.10.
2015
71. DF2015/71
Verejná správa -predplatné r. 2016
78,00     1.10.
2015
PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina 36371271 6.10.
2015
72. DF2215/72
Systémová podpora URBIS (1.10.-31.12.2015)
100,00 u1281/2013 D1   1.10.
2015
MADE s.r.o. Lazovná 69 974 01 Ban.Bystrica
 
36041688 6.10.
2015
73. DF2015/73
Elektrická energia za 10/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   1.10.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 6.10.
2015
74. DF2015/74
Dodávka plynu za 10/2015
39,00 31564682   2.10.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 6.10.
2015
75. DF2015/75
Vývoz komunálneho
odpadu za 9/2015
202,63 zo dňa 19.12.2011   5.10.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 6.10.
2015
76. DF2015/76
Separovaný odpad za 9/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   5.10.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 6.10.
2015
77. DF2015/77
Telefón za 9/2015
37,28 9905518177   9.10.
2015
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 12.10.
2015
78. DF2015/78
Vodné za 7-9/2015
8,18 14472012   12.10.
2015
PVS a.s. Nová 133
017 46 Pov.Bystrica
36672076 12.10.
2015
79. DF2015/79
Stravné lístky
336,00 10K114132   2.11.
2015
DOXX spol. s. r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 2.11.
2015
80. DF2015/80
Dodávka plynu za 11/2015
64,00 31564682   02.11.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 6.11.
2015
81. DF2015/81
Elektrická energia za 11/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   02.11.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 6.11.
2015
82. DF2015/82
Vývoz kontajnéra
162,39 zo dňa 19.12.2011   3.11.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 6.11.
2015
83. DF2015/83
Telefon za 10/2015
33,01 9905518177   6.11.
2015
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 6.11.
2015
84. DF2015/84
Vývoz komunálneho odpadu za 10/2015
219,24 zo dňa 19.12.2011   6.11.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 6.11.
2015
85. DF2015/85
Separovaný odpad za 10/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   6.11.
2015
zo dňa 19.12.2011 Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 6.11.
2015
86. DF2015/86
Náklady na prevádzku SOU  a odd. soc. ekon. služieb za 4. Q 2015 
80,03 uzn. SOU zo dňa 18.2.2015   12.11.
2015
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 16.11.
2015
87.
,
DF2015/87
Vykonanie auditu za rok 2014
300,00 zmluva zo dňa 
27.10.2015
  13.11.
2015
Ing. Ľudovít Vician M.R.Štefánika 
157/45
017 01  Pov. Bystrica
40711820 16.11.
2015
88. DF2015/88
Dodávka plynu za 12/2015
76,00 31564682   02.12.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 11.12.
2015
89. DF2015/89
Elektrická energia za 12/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   2.12.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 11.12.
2015
90. DF2015/90
Separovaný odpad za 11/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   4.12.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 11.12.
2015
91. DF2015/91
Vývoz komunálneho odpadu za 11/2015 a vývoz kontajnéra
334,63 zo dňa 19.12.2011   4.12.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 11.12.
2015
92. DF2015/92
Zakúpenie uhlia 1,05 t
176,82    O2015/10 11.12.
2015
OBCHOD  VYROBA Ing. Belobrad
 
Staničná ulica 340/7
Beluša
30484448 11.12.
2015
93. DF2015/93
Telefón za 11/2015

 
30,86 9905518177   14.12.
2015
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 18.12.
2015
94. DF2015/94
Obecné noviny , predplatné na r. 2016
67,60     14.12.
2015
INPROST s.r.o Smrečianska 29 
Bratislava 1
31363091 18.12.
2015
95. DF2015/95
Práce OLH za rok 2015
167,28 zo dňa 30.12.2009   14.12.
2015
Ing. Marian Vlnieška Rozkvet 2000/1
Pov.Bystrica
34658505 18.12.
2015
96. DF2015/96
Ťažba dreva v obecných lesoch
466,95   O2015/11 28.12.
2015
Martin Sádecký - SA´DO  Sádočné 13
01816 Domaniža
43369171 28.12.
2015
97. DFI2015/97
Projektr.dokumentácia na akciu "Rekonštrukcia miestnach komunikácii v obci Podskalie
1 800,-
 
Zmluva o dielo zo dňa 18.12.2015   28.12.
2015
PROJART,
s.r.o.
Centrum 28/33
017 01
Pov.Bystrica
31570526 28.12.
2015
98. DF2015/98
Predĺženie registrácie domény na r.2016
28,56     23.12.
2015
EuroNet Slovakia s.r.o. M.R:Štefánika
157/45
Pov.Bystrica
36316130 28.12.
2015
99. DF2015/99
Inzercia v MY Noviny stredného Považia
24,00   O2015/12 28.12.
2015
Petit Press, a.s. Lazaretská 12
81108 Bratislava
35790253 28.12.
2015
100. DF2015/100
Telefon za 12/2015
45,35 9905518177   7.01.
2016
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 11.1.
2016
101. DF2015/101
Separovaný odpad za 12/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   11.1.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 11.1
2016
102. DF2015/102
Vývoz komunálneho odpadu za 12/2015
206,65 zo dňa 19.12.2011   11.1.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 11.1.
2016
103. DF2015/103
Vyúčtovanie dodávok plynu za rok 2015
59,03 31564682   15.1.
2016
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 15.1.
2016
104. DF2015/104
Vyúčtovanie dodávok elektr. energie za rok 2015
-58,52 zo dňa 14.2. 2012   15.1.
2016
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 15.1.
2016
105. DF2015/105
Vodné za 10-12/2015
5,84 14472012   15.1.
2016
PVS a.s. Nová 133
017 46 Pov.Bystrica
36672076 15.1.
2016
106. DF2015/106
Vyúčtovanie Finančného spravodajca. r. 2015
12,46     15.1.
2016
Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A
Žilina
31592503 15.1.
2016