2017

P.
č.
Číslo
a popis faktúry
Celko
vá hod
nota
ČIslo
zmluvy
Číslo
objed
návky
Dátum 
doru
čenia
Dodávateľ Adresa IČO Dátum
zverej
nenia
1. DF2017/1
Systémová podpora URIS
1.1.-31.3.2017
100,00 U1281/2013 D1   02.01.
2017
MADE
spol.s.r.o.

 
Hurbanova 14A
974 01 Ban.
Bystricxa
36041688 9.1.
2017
2. DF2017/2
Dodávka plynu za 1/2017
96,00 9100091862   19.1.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 20.1.
2017
3. DF2016/3
Zabezpečenie služieb PO
40,00   O2017/1 19.1.
2017
Janka Kozáková
JK SERVIS
Dedovec 1847/365,
01701 Pov.Bystrica
36937151 20.1.
2017
4. DF2017/4
Mobil za obdobie
15.12.2016-14.1.2017
26,99 zo dňa 21.3.2016   23.1.
2017

 
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 23.1.
2017
5. DF2017/5
Náklady na prevádzku
SOU, odd.soc.ekon.  
služieb za 1-3/2017
90,41     23.1.
2017
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 23.1.
2017
6. DF2017/6
Vyúčtovanie elektr.
energie r. 2016 - KD
10,88 zo dňa 14.2. 2012   23.1.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 23.1.
2017
7. DF2017/7
Vyúčtovanie elektr
energie r. 2016 -KD
0,53 zo dňa 14.2. 2012   23.1.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 23.1.
2017
8. DF2017/9
Vyúčtovanie elektr.
energie r. 2016 - OU
-6,80 zo dňa 14.2. 2012   23.1.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 23.1.
2017
9. DF2017/9
Vyúčtovanie e.ektr.
energie r.2016 - verejné osvetelenie
64,16 zo dňa 14.2. 2012   25.1.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 25.1.
2017
10. DF2017/10
Vodné 
0,60 14472012   30.1.
2017
PVS a.s. Nová 133
01746 Pov.Bystrica
36672076 30.1.
2017
11. DF2017/11
Čistenie komínov na
obecnom úrade a v kultúrnom dome
64,26   O2017/2 1.2.
2017
INTEGRA s.r.o. Považské Podhradie 357
01704 Pov.Bystrica
36314528 1.2.
2017
12. DF2017/12
Vývoz komunálneho odpadu za 1/2017
126,66 zo dňa 
19.12.2011
  6.2.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 9.2.
2017
13. DF2017/13
Dodávka plynu za 2/2017
93,00 9100091862   7.2.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 9.2.
2017
14. DF2017/14
Autorská odmena za licenciu naverejné použitie hudobných
diel
14,28 VP/04/05746/001   8.2.
2017
SOZA Rastislavova 3 00178454 9.2.
2017
15. DF2017/15
Telefón za 1/2017
36,28 9905518177   8.2.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 9.2.
2017
16. DF2017/16
Elektrická energia 2/2017
102,00 zo dňa 14.2. 2012   10.02.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 13.02.
2017
17. DF2017/17
Zimná údržba miestnych 
komunikácií
61,50   O2017/1 13.02.
2017
Jozef Lamžo Dolný lieskov 249
01821
43145418 13.02.
2017
18. DF2017/18
Mobil za obdobie 15.1.-14.2.2017
26,99 zo dňa 21.3.2016   24.02.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 24.02.
2017
19. DF2017/19
Stravné lístky
346,00 10K114132 O2017/6 28.02.
2017
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 28.02.
2017
20. DF2017/20
Dodávka plynu 3/2017
88,00 9100091862   01.03.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 10.03.
2017

 
21. DF2017/21
Vývoz komunálneho odpadu za 2/2017
164,74 zo dňa 
19.12.2011
  06.03.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 10.03.
2017
22. DF2017/22
Predplatné mesačníka PaM 2017
66,00   O2017/4 06.03.
2017
Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 10.3.
2017
23. DF2017/23
Telefón za 2/2017
46,38 9905518177   08.03.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 10.03.
2017
24. DF2017/24
Žaluzie na obecný úrad a KD
211,75   O2017/5 08.03.
2017
NETA s.r.o. Vajanského 168/42
020 01 Púchov
31580157 10.03.
2017
25. DF2017/25
Dodávka elektrickej energie za 3/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   09.03.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 10.03.
2017
26. DF2017/26
Mobil za obdobie 15.2.-14.3.2017
27,08 zo dňa 21.3.2016   22.03.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 22.03.
2017
27. DF2017/27
Systémová podpora URBIS
1.4.- 30.6.2017
100,00 U1281/2013D1   04.04.
2017
MADE
spol.s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Ban.
Bystricxa
36041688 11.04.
2017
28. DF2017/28
Dodávka plynu za 4/2017
48,00 9100091862   05.04.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 11.04.
2017
29. DF2017/29
Dodávka elektr. energie za 4/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   05.04.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 11.04.
2017
30. DF2017/30
Telefón za 3/2017
37,14 9905518177   06.04.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 11.04.
2017
31. DF2017/31
Vývoz komunálneho odpadu za 3/2017
284,27 zo dňa 
19.12.2011
  07.04.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 11.04.
2017
32. DF2017/32
Vodné vyúčtovanie 1/2017
-0,60 14472012   07.04.
2017
PVS a.s. Nová 133
01746 Pov.Bystrica
36672076 11.04.
2017
33. DF2017/33
Náklady na prevádzku SOU, vyúčtovnie nákladov za rok 2016
109,92     07.04.
2017
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 11.04.
2017
34. DF2017/34
Vyúčt. fa za dodávku elektriny - KD, 1.1.-6.3.2017
4,61 zo dňa 14.2. 2012   07.04.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 11.04.
2017
35. DF2017/35
Vodné 10.1.-30.3.2017
2,34 14472012   19.04.
2017
PVS a.s. Nová 133
01746 Pov.Bystrica
36672076 24.4.
2017
36. DF2017/36
Mobil za obdobie 15.3.-14.4.2017
27,08 zo dňa 21.3.2016   24.04.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 24.04.
2017
37. DF2017/37
Dodávka elektr. energie 5/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   02.05.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 12.05.
2017
38. DF2017/38
Dodávka plynu 5/2017
19,00 9100091862   04.05.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 12.05.
2017
39. DF2017/39
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnér za 4/2017
334,63 zo dňa 
19.12.2011
  05.05.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 12.05.
2017
40. DF2017/40
Telefón za 4/2017
33,12 9905518177   09.05.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 12.05.
2017
41. DF2017/41
Mobil za obdobie 15.4.-14.5.2017
26,99 zo dňa 21.3.2016   22.05.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 30.05.
2017
42. DF2017/42
Dodávky plynu za 6/2017
8,00 9100091862   02.06.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 07.06.
2017
43. DF2017/43
Dodávka elekt.energie 6/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   05.06.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 07.06.
2017
44. DF2017/44
Vývoz komunálneho odpadu za 5/2017
167,78 zo dňa 
19.12.2011
  05.06.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 07.06.
2017
45. DF2017/45
Poplatok za regisstráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri
247,22   O2017/7 07.06.
2017
JUDr. Ján Hamár
notár
M.R.Štefánika 136, 01701 Pov.Bystrica 42301203 07.06.
2017
46. DF2017/46
Telefon za 5/2017
42,78 9905518177   13.06.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 13.06.
2017
47. DF2017/47
Mobil za obdobie 15.5.-14.6.2017
27,08 zo dňa 21.3.2016   22.06.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 26.06.
2017
48. DF2017/48
Výmena elektromera (verejné osvetlenie)
51,60     26.06.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 26.06.
2017
49. DF2017/49
Stravné lístky
346,00 10K114132 O2017/8 28.06.
2017
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 28.06.
2017
50. DF2017/50
Dodávka elektr. energie 7/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   03.07.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 10.07.
2017
51. DF2017/51
Systémová podpora URBIS 1.7.-30.9.2017
100,00 u1281/2013 d1   03.07.
2017
MADE
spol.s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Ban.
Bystricxa
36041688 10.07.
2017
52. DF2017/52
Dodávka plynu 7/2017
8,00 9100091862   04.07.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 10.07.
2017
53. DF2017/53
Telefon za 6/2017
35,69 9905518177   10.07.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 10.07.
2017
54. DF2017/54
Vývoz komunálneho odpadu za 6/2017
178,15 zo dňa 
19.12.2011
  10.07.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 10.07.
2017
55. DF2017/55
Vodné 4-6/2017
5,84 14472012   14.07.
2017
PVS a.s. Nová 133
01746 Pov.Bystrica
36672076 15.07.
2017
56. DF2017/56
Náklady na prevádzku SOU, odd. soc.ekon.služieb za 3.štvrťrok 2017
86,10     14.07.
2017
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 15.07.
2017
57. DF2017/57
Občerstvenie -návšteva župana TSK
50,00   O2017/9 14.07.
2017
Jakubech Martin Pružina 485, 01822 41095871 15.07.
2017
58. DF2017/58
Mobil za obdobie 15.6.-14.7.2017
26,99 zo dňa 21.3.2016   20.07.
2017

 
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 20.07.
2017
59. Df2017/59
Dodávka elektr. energie 8/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   14.08.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 14.08.
2017
60. DF2017/60
Dodávka plynu za 8/2017
8,00 9100091862   14.08.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 14.08.
2017
61. DF2017/61
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnér za 7/2017
373,36 zo dňa 
19.12.2011
  14.08.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 14.08.
2017
62. DF2017/62
Telefon za 7/2017
36,59 9905518177   14.08.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 14.08.
2017
63. DFI2017/1
Vybudovanie súboru stavieb spoloč.zariadení v obci Podskalie - prevedné práce

 
194419,02 ZoD zo dňa
17.02.2016
  18.08.
2017
Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o. Udiča 530, 01801 45348430 21.08.
2017
64. DF2017/63
Mobil za obdobie 15.7.-14.8.2017
27,08 zo dňa 21.3.2016   21.08.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 21.08.
2017
65. DF2017/64
Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
60,00   O2017/10 21.08.
2017
Richard Krajčík Tribin 97, 96623 Lovcica-Trubin 37396196 21.08.
2017
66. DF2017/65
Ochranný odev, kukla, zásahová obuv pre DHZ Podskalie
477,20   O2017/11 22.08.
2017
Firesystem,
s.r.o.
Nižná Korňa 501, 023 21 44543697 22.08.
2017
67. DF2017/66
Oprava požiarnej striekačký
409,97   O2017/12 25.08.
2017
FLORIAN 
s.r.o.
Priekopská 26, 036 08 Martin 36427969 25.08.
2017
68. DF2017/67
Motorová píla HSQ pre DHZ Podskalie
449,00   O2017/13 28.08.
2017
LST centrtum s.r.o. Partizánska 55/81, 96212 Detva 47984155 28.08.
2017
69. DF2017/68
Dodávka plynu za 9/2017
15,00 9100091862   04.09.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 08.09.
2017
70. DF2017/69
Dodávka elektr. energie 9/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   04.09.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 08.09.
2017
71. DF2017/70
Telefon za 8/2017
32,21 9905518177   06.09.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 08.09.
2017
72. DF2017/71
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 8/2017
457,05 zo dňa 
19.12.2011
  07.09.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 08.09.
2017
73. DFI/2017/2
Vybudovanie súboru stavieb spol. zariadení v obci Podskalie
295437,85 zo dňa 17.02.
2016
  12.09.
2017
Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o. Udiča 530, 01801 45348430 12.09.
2017
74. DFI2017/3
Vybudovanie súboru stavieb spoloč. zariadení v obci Podskalie
25 799,99 zo dňa 17.02.
2016
  18.9.
2017
Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o. Udiča 530, 01801 45348430 18.09.
2017
75. DF2017/72
Mobil za obdobie 15.8.-14.9.2017
27,19 zo dňa 21.3.2016   25.9.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 2.10.
2017
76. .DF2017/73
Mesačník PaM 2018 -predplatné na r. 2018
68,00     27.9.
2017
Poradca s.r.o.  Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 2.10.
2017
77. DF2017/74
Dodávka elektrickej energie za 10/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   2.10.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 11.10.
2017
78. DF2017/75
Systémová podpra URBIS 1.10.-31.12.2017
50,00 U1281/2013 D1   2.10.
2017
MADE s.r.o. Hurbanova 14A 36041688 11.10.
2017
79. DF2017/76
Dodávka plynu za 10/2017
47,00 9100091862   2.10.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 11.10.
2017
80. DF2017/77
Vývoz komunálneho odpadu za 9/2017
181,47 zo dňa 
19.12.2011
  5.10.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 11.10.
2017
81. DF2017/78
Telefon za 9/2017
51,80 9905518177   11.10.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 11.10.
2017
82. DF2017/79
Vodné 7-9/2017
5,84 14472012   20.10.
2017
PVS a.s. Nová 133
01746 Pov.Bystrica
36672076 20.10.
2017
83. DF2017/80
Mobil za obdobie 15.9.-14.10.2017
26,99 zo dňa 21.3.2016   23.10.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 23.10.
2017
84. DF2017/81
Náklady na prevádzku SOU, odd.soc.a ekon.služieb 4 štvrťrok 2017
86,10       Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 24.10.
2017
85. DF2017/82
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016
300,00 zo dňa 9.10.
2017
  31.10.
2017
Ing. Ľudoví Vician M.R.Štefánika 157/45, Považská Bystrica 40711820 31.10.
2017
86. DF2017/83
Vlajka SR
30,00   O2017/14 31.10.
2017
Jozef Smrhola - OLYMP Madarovska 145, 93587 Santovka 32581190 31.10.
2017
87. DF2017/84
Dodávka elektr. energie za 11/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   6.11.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 8.11.
2017
88. DF2017/85
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 10/2017
384,14 zo dňa 
19.12.2011
  6.11.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 8.11.
2017
89. DF2017/86
Dodávka plynu za 11/2017
77,00 9100091862   6.11.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 8.11.
2017
90. DF2017/87
Telefon za 10/2017
31,42 9905518177   8.11.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 8.11.
2017
91. DF2017/88
Uhlie na vykurovanie kultúrneho domu
281,59   O2017/16 13.11.
2017
Ing. Pavol Belobrad-Obchod a výrobca Staničná ulica 340/7, 018 61 Beluša 30484448 13.11.
2017
92. DF2017/89
Skriňa univerzálna
206,40   O2017/21 13.11.
2017
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava 44413467 13.11.
2017
93. DF2017/90
Strešná krytina na výmenu strechy na kultúrnom dome
2795,77   O2017/16 13.11.
2017
BLACHOTRAPEZ s.r.o. Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín 36423416 13.11.
2017
94. DF2017/91
Odstránenie a likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny na budove kultúrneho domu č. 88
3600,00   O2017/15 23.11.
2017
Losstav, s.r.o.
 
Púchovská 19/18
020 01 Streženice
36737984 23.11.
2017
95. DF2017/92
Mobil za obdobie 15.10.-14.11.2017
27,08 zo dňa 21.3.2016   23.11.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 23.11.
2017
96. DF2017/93
Práce OLH za rok 2017
167,28 zo dňa 30.12.2009   4.12.
2017
Ing. Marian Vlnieška Rozkvet 2000/1, 017 01 Pov.Bystrica 34658505 4.12.
2017
97. DF2017/94
Výrez krov v obecných lesoch
720,00   O2017/22 4.12.
2017
Ing. Marian
Vlnieška
Rozkvet 2000/1, 017 01 Pov.Bystrica 34658505 4.12.
2017
98. DF2017/95
Klampiarske práce na výmene strešnej krytina na kultúrnom dome
3722,00 zo dňa 20.10.
2017
  4.12.
2017
Baroš Ondrej
klampiarske práce
Horný Lieskov 134, 018 21  17968666 4.12.
2017
99. DF2017/96
Oplechovanie bočnej steny a schodišťa na kultúrnom dome
195,00   O2017/23 4.12.
2017
Baroš Ondrej
klampiarske práce
Horný Lieskov 134, 018 21  17968666 4.12.
2017
100. DF2017/97
zvodové rúry, žľaby, kolená na výmenu - strecha kultúrneho domu
579,00   O2017/20 4.12.
2017
Kamon, s.r.o. Dolný Moštenec 205, Pov. Bystrica 36343251 4.12.
2017
101. DF2017/98
Dodávka plynu za 12/2017
90,00 9100091862   4.12.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 4.12.
2017
102. DF2017/99
Obecné noviny -predplatné r. 2018
67,60     4.12.
2017
INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 31363091 4.12.
2017
103. DF2017/100
Dodávka elektr. energie za 12/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   4.12.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 4.12.
2017
104. DF2017/101
Strešné okná, plech na strechu kultúrneho domu
263,52   O2017/16 4.12.
2017
BLACHOTRAPEZ s.r.o. Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín 36423416 4.12.
2017
105. DF2017/102
Telefon za 11/2017
23,59 9916132787   6.12.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 11.12.
2017
106. DF2017/103
Vykonaná práce v obecných lesoch
1536,00   O2017/19 06.12.
2017
Združenie lesomajiteľov poz. spol.Podskalie Podskalie 01822 31202136 14.12.
2017
107. DF2017/104
Predĺženie registr.domény
25,68     14.12.
2017
EuroNet Slovakia s.r.o. M.R.Štefánika 157/45, 01701 Pov. Bystrica 36316130 14.12.
2017
108. DF2017/105
Stravné lístky
176,00   O2017/27 15.12.
2017
DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
3639100 15.12.
2017
109. DF2017/106
Archívne škatule 4 ks
13,50   O2017/24 18.12.
2017
EMBA Trade, s.r.o. Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky 34142860 18.12.
2017
110.     DF2017/107
Príspevok na chod MAS Naše Považie
42,24 uzn.VZ 1/2016   19.12.
2017
MAS Naše Považie Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov 42025257 19.12.
2017
111.    DF2017/108
Vývoz kom.odpadu za 11/2017
196,95   O2017/17 19.12.
2017
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 19.12.
2017
112. DF2017/109
Osvedčovania kniha - overenie podpisu
15,28   O2017/25 19.12.
2017
ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 19.12.
2017
113. DF2017/110
Tlačivá - daň z nehnuteľností
11,50   O2017/28 28.12.
2017
INPROST spol.s. r.. o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 31363091 28.12.
2017
114. DF2017/111
Mobil za obdobie 15.11.-14.12.2017
30,46 zo dňa 21.3.2016   28.12.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 28.12.
2017
115. DF2017/112
Vývoz KO a kontajnéra za 12/2017
341,00   O2017/17 28.12.
2017
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 28.12.
2017
116. DF2017/113
Telefon za 12/2017
28,48 9916132787   05.01.
2018
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 05.01.
2018
117. DF2017/114
Vodné 10-12/2017
5,84 14472012   15.01.
2018
PVS a.s. Nová 133
01746 Pov.Bystrica
36672076 15.01.
2018
118. DF2017/115
Vyúčtov.elektr. energie r. 2017
-71,17 zo dňa 14.2. 2012   15.01.
2018
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 15.01.
2018
119. DF2017/116
Vyúčtovanie spotreby  plynu za r. 2017
-66,41 9100091862   15.01.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 15.1.
2018