Mariánska púť k Panne Márii Snežnej 2021 - Vápenica

Pri tejto príležitosti ďakujem všetkým šikovným rukám, všetkým ľudom, ktorí obetovali svoj čas a energiu do príprav ♥ Ste SUPER!
Vám pútnici ďakujeme, že ste v bohatej účasti navštívili toto naše krásne miesto.
Tešíme sa o rok.