Vitajte na webovej stránke obce Podskalie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obec Podskalie patrí k malým obciam. Je súčasťou územia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Situovaná je  15 km od okresného mesta Považská Bystrica. Z geografického hľadiska leží obec na úpätí Súľovských skál v pramennej kotline Pružinky. Pravdepodobne vznik Podskalskej usadlosti spadá do doby, keď Slovensko drancovali Tatári, avšak prvá písomná zmienka o obci sa objavuje až v roku 1330. Medzi prvých vlastníkov obce patrila rodina Lieskovských, začas panstvo Košeca a neskôr prešla do držby viacerých zemepánov. V roku 1950 mala obec 322 obyvateľov a v súčasnosti iba 126. Príčinou poklesu obyvateľov bola  zakázaná výstavba v obci   v r. 1970 – 1990  a s tým súvisiaci  odliv mladých ľudí do okolitých miest. V obci sa nachádza kostol sv. Martina,  zo začiatku 14. storočia,  prestavaný v roku 1750-1754 a  kaplnka Panny Márie Snežnej z roku 1760. Celková rozloha obce :  768 ha 5040 m2.  Neďaleký Podskalský Roháč (720 m n. m) je NPR so vzácnou flórou.

 

 

 

Novinky

Detská lekárka MUDr. Ivorová končí prevádzku privátnej detskej ambulancie k 31. 3. 2019 na Zdravotnom stredisku v Pružine.

14.03.2019 12:06
Detská lekárka MUDr. Ivorová končí prevádzku privátnej...

Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 -2048

14.03.2019 07:16
Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie...

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2018 - oznámenie

25.02.2019 13:37
Oznámenie o odpade.pdf (200256)

Daň z nehnuteľností

25.01.2019 10:59
Obec Podskalie v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o...

Starosta obce Podskalie Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podskalí, ktoré sa bude konať v pondelok 10. decembra 2018 o 18.00 v zasadačke obecného úradu.

04.12.2018 14:49
Pozvánka.pdf  

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove žiada o súčinnosť ohľadom výskytu afrického moru ošípaných v okolitých krajinách.Info v ozname

20.11.2018 12:12
Region.veter. a potrav.správa Púchov.pdf...

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Podskalie o miestnom referende

03.10.2018 13:44
vzn-o-miestnom-referende-2018 Podskalie.pdf (862273)

Oznam - hrobové miesta

18.09.2018 14:40
HROBOVE MIESTA.pdf (259666)

Verejná vyhláška - Výzva o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV

12.09.2018 13:45
Verejná vyhláška - výzva o údržbe presekov pod elektrickými...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 12. 10. 2018 od 07.30 hod do 16.30 hod + zoznam popisných čísel

12.09.2018 13:18
Vyrozumenie.pdf (295193)
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>