Vitajte na webovej stránke obce Podskalie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obec Podskalie patrí k malým obciam. Je súčasťou územia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Situovaná je  15 km od okresného mesta Považská Bystrica. Z geografického hľadiska leží obec na úpätí Súľovských skál v pramennej kotline Pružinky. Pravdepodobne vznik Podskalskej usadlosti spadá do doby, keď Slovensko drancovali Tatári, avšak prvá písomná zmienka o obci sa objavuje až v roku 1330. Medzi prvých vlastníkov obce patrila rodina Lieskovských, začas panstvo Košeca a neskôr prešla do držby viacerých zemepánov. V roku 1950 mala obec 322 obyvateľov a v súčasnosti iba 126. Príčinou poklesu obyvateľov bola  zakázaná výstavba v obci   v r. 1970 – 1990  a s tým súvisiaci  odliv mladých ľudí do okolitých miest. V obci sa nachádza kostol sv. Martina,  zo začiatku 14. storočia,  prestavaný v roku 1750-1754 a  kaplnka Panny Márie Snežnej z roku 1760. Celková rozloha obce :  768 ha 5040 m2.  Neďaleký Podskalský Roháč (720 m n. m) je NPR so vzácnou flórou.

 

 

 

Novinky

U P O Z O R N E N I E Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Považskej Bystrici na páchanie trestnej činnosti podvodu

25.09.2017 10:30
Upozornenie.pdf (280596)

V obci Podskalie sa uskutoční zber elektroodpadu. Nepotrebné chladničky, pračky, telefízory, autobatérie, PC a iné zvezte do stredy 27. 9. 2017 pred Obecný úrad v Podskalí.

25.09.2017 10:26

Sv. omša na Vápenici pri kaplnke Panny Márie bude 6. augusta 2017 o 10.30 hod. Hlavným celebrantom bude pán vícerektor Kňazského seminára v Nitre Miroslav Šidlo. Srdečne Vás pozývame.

17.07.2017 08:36

Považská vodárenská spoločnosť Považská Bystrica, prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že dňa 19.05.2017 - piatok budú pracovníci robiť odpis merania vody, preto žiadajú o sprístupnenie vodomerov.

18.05.2017 10:58

Očkovanie psov proti besnote dňa 20. mája 2017 (sobota) o 14.30 hod pri autobusovej zástavke, poplatok 6 €, prineste očkovací preukaz a náhubok.

17.05.2017 09:54

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor v zmysle zákona č. 220/2004 ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

17.05.2017 09:40
Upozornenie na znenie zákona.pdf (689469)

Ak máte záujem o kominárske práce môžete sa prihlásiť na telefónnom čísle 0908 538 315 alebo na mailovej adrese: karolpaulec@centrum.sk

17.05.2017 09:38

Záverečný účet obce za rok 2016

02.05.2017 08:23
Záverečný účet obce za rok 2016.pdf (481280)

Ohrana lesov pred požiarmi

09.03.2017 14:23
Ochrana lesov pred požiarmi.pdf (186757)

Daň z nehnuteľností

11.01.2017 14:55
Obec Podskalie v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>