Harmonogram vývozu separovaného zberu na II. polrok 2018

19.07.2018 12:08

Vývz plastov: 27. 07. 2018                         Vývoz skla: 19. 07. 2018

                       21. 08. 2018                                               27. 08. 2018

                       28. 09. 2018                                               20. 09. 2018

                       30. 10. 2018                                               22. 10. 2018

                       29. 11. 2018                                               15. 11. 2018

                       31. 12. 2018                                               17. 12. 2018