Mariánska púť pod Podskalským Roháčom, Kaplnka Panny Márie Snežnej

10.08.2020 10:00
Kaplnka Panny Márie Snežnej pod Podskalským Roháčom
Pomaličky sa nám blíži známa mariánska púť v Podskalí, preto by som Vám týmito riadkami trošku ozrejmila minulosť kaplnky pod Podskalským Roháčom. (Informácie čerpané z časopisu - 90. roky)
Z histórie: V prvej polovici 18. storočia sa po kuruckých vojnách rozšíril mor, podskalskí farníci sa utiekali o pomoc k Panne Márií. Po ústupe epidémie, ako splnenie sľubu, z vďačnosti za vyslyšanie prosieb a ochranu, postavili v roku 1740 v lese nad obcou v časti Vápenica okrúhlu kaplnku na česť Panny Márie. Ľud sa zaviazal, že svoju ochrankyňu bude uctievať pod titulom Panny Márie Snežnej. Mariánska púť ku kaplnke sa konala v procesiách dvakrát ročne, a to 5. augusta na Snežnú Pannu Máriu a v prosebný deň za úrodu 25.apríla na svätého Marka. Pôvodne do Podskalskej farnosti patrili všetky okolité dedinky : Tŕstie, Horný Moštenec, Zemianska Závada, Pružina, Briestenné, Ďurďové a Mojtín.
Priebeh púte: Pred púťou sa priamo v obci Podskalie, vo farskom kostole sv. Martina zvonilo trikrát, o šiestej, o pol siedmej a o siedmej hodine ráno. Na tretie zvonenie sa z farského kostola pohla procesia vedená kňazom, a potom sa v kaplnke slúžila svätá omša. Púte na Vápenici ožili najmä po morových epidémiách v rokoch 1831 a 1835. V tých časoch malo Podskalie okolo 200 obyvateľov a pútnikov bývalo takmer 700. Mariánska púť v auguste je zachovávaná dodnes, v posledných rokoch púť v Podskalí sľubne ožíva narastajúcim počtom pútnikov.

Púť k Panne Márii Snežnej sa uskutoční v nedeľu 9.augusta 2020 o 11:00 hodine. Srdečne Vás pozývame.