Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach

08.10.2019 09:41

Dodatok č. 1 k VZN -verejné preistr..pdf (543766)