Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

25.11.2019 12:58

VZN o poskytnutí dotácií.pdf (680855)