Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Podskalie o miestnom referende

03.10.2018 13:44

vzn-o-miestnom-referende-2018 Podskalie.pdf (862273)