Návrh VZN 1/2019 o verejnom poriadku na území obce Podskalie

08.10.2019 09:48

VZN o verejnom poriadku 2019.pdf (495970)