Obec Podskalie Vás pozýva na celodenný výlet na Oravu pri príležitosti MDD.

02.06.2021 13:11

MDD plagát.png (393855)