Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor v zmysle zákona č. 220/2004 ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

17.05.2017 09:40

Upozornenie na znenie zákona.pdf (689469)