Ozname o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 20.09.2019 od 7,30 do 15,30 hod pre odberné miesta uvedené v prílohe

28.08.2019 12:28

Vyrozumenie SSE.pdf (585446)