Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove žiada o súčinnosť ohľadom výskytu afrického moru ošípaných v okolitých krajinách.Info v ozname

20.11.2018 12:12

Region.veter. a potrav.správa Púchov.pdf (202452)

 

info na web grafické znázornenie - registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu.pptx (571,9 kB)

 

info na web - 1 ošípaná.docx (57,3 kB)