Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove žiada o súčinnosť ohľadom výskytu afrického moru ošípaných v okolitých krajinách.Info v ozname

20.11.2018 12:12

Region.veter. a potrav.správa Púchov.pdf (202452)