Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TSK na roky 2021-2027

27.05.2021 11:31

Rozsah hodnotenia strat.dok. Plán rozvoja verejných vodovodov a.pdf (1109751)