Starosta obce Podskalie Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podskalí, ktoré sa bude konať v pondelok 10. decembra 2018 o 18.00 v zasadačke obecného úradu.

04.12.2018 14:49

Pozvánka.pdf