V Podskalí ožili svetlonosy

05.10.2020 08:38

V Podskalí ožili svetlonosy

K jeseni neodmysliteľne patria aj strašidlá z tekvíc, ktorými si mnohé rodiny zdobia svoje príbytky. V tomto roku sa kvôli pandemickým opatreniam museli odložiť viaceré plánované výstavy či spoločné vyrezávanie svetlonosov. Tento problém originálne vyriešili v Podskalí.

V tomto roku sa občanom z Podskalia naozaj darilo v pestovaní rôznych druhov tekvíc. V záhradách ich pribudli desiatky. Najbohatšiu úrodu mala rodina Bohumila Dočekala a v krátkom závese za nimi rodina Jozefa Jakúbka. Skrsla preto myšlienka darovania tekvíc na hromadné vyrezávanie  svetlonosov pre radosť detí, rodičov a obyvateľov obce. Cieľ bol jasný, spoločne si ozdobiť dedinku. - Prvý termín sa nemohol uskutočniť z dôvodu nepriaznivého počasia. Na usporiadanie druhého termínu práve vyšli nové opatrenia a núdzový stav. Prispôsobili sme sa preto aktuálnej situácii a rozdelili sme vyrezávanie svetlonosov na individuálnu akciu. Rodičia s deťmi si počas celého víkendu mohli chodiť po darované tekvice, časť vyrezávala doma a časť sa striedala na detskom ihrisku. V podvečer sme postupne svetlonosov zapaľovali po celej obci. Keď sa zotmelo, deti sa s rodičmi prechádzali a kochali svojimi výtvormi. Pozitívne ohlasy nechýbali ani od miestnych ľudí. Zastavovali sa tu tiež zvedaví turisti, usmievali sa a chválili, že také čosi sa len tak nevidí. Vďaka peknej myšlienke sme tak zažili čarovnú atmosféru jesene.