Novinky

Návrh záverečného účtu obce Podskalie za rok 2019

22.02.2020 17:48
2019 Záverečný účet obce – kópia.pdf (807150)

Fašiangy 2020 a Detský karneval dňa 15. 1. 2020

27.01.2020 14:50
fašiangy 2020 plagat.png (233244)   karneval 2020.png (514315)

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

22.01.2020 12:08
Obec Podskalie v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov, u ktorých nastali k 1. januáru 2020: 1. zmeny vo vlastníctve pozemkov a stavieb (kúpa, predaj,...

Pozývame Vás na Vianočné trhy v obci Podskalie dňa 14. 12. 2019 za sprievodu vianočných kolied od Moštenských Pajtášov

26.11.2019 13:04
74458474_990216888024211_9146510762414440448_n.png (901245)

Návrh dodatku č. 3 k k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2014 obce Podskalie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o podmienkach určovania a vyberania poplatku na území obce Podskalie zo dňa 7. 11. 2014

25.11.2019 13:01
Dodatok č. 3 k VZN - KO.pdf (537245)

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

25.11.2019 12:58
VZN o poskytnutí dotácií.pdf (680855)

Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

25.11.2019 12:57
Rozpočet 2020 1.pdf (1020458)

Burza práce a informácií 2019, ktorá sa uskutoční dňa 28.11.2019 od 9.00 hod do 14.00 hod v priestoroch Športovej haly v Považskej Bystrici - pozvánka

08.11.2019 08:33
Burza práce.pdf (210371)

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019 o verejnom poriadku

28.10.2019 14:26
VZN o verejnom poriadku 2019 1.pdf (727,1 kB)

Dodatok č. 1 k VZN 4/2014 o miestnych daniach. o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a dane za ubytovanie

28.10.2019 14:14
Dodatok č. 1 k VZN -verejné priestr..doc.pdf (599647)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>