Novinky

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Podskalie o miestnom referende

03.10.2018 13:44
vzn-o-miestnom-referende-2018 Podskalie.pdf (862273)

Oznam - hrobové miesta

18.09.2018 14:40
HROBOVE MIESTA.pdf (259666)

Verejná vyhláška - Výzva o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV

12.09.2018 13:45
Verejná vyhláška - výzva o údržbe presekov pod elektrickými ved.pdf (364496)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 12. 10. 2018 od 07.30 hod do 16.30 hod + zoznam popisných čísel

12.09.2018 13:18
Vyrozumenie.pdf (295193)

Harmonogram vývozu separovaného zberu na II. polrok 2018

19.07.2018 12:08
Vývz plastov: 27. 07. 2018                         Vývoz skla: 19. 07. 2018                        21. 08. 2018                 ...

Svätá omša na Vápenici pri kaplnke Panny Márie bude 5. augusta 2018 o 10.30 hod.

06.07.2018 12:08

Obecný úrad v Pružine oznamuje, že ambulancia po MUDr. Omelkovej je zatiaľ neobsadená. Ďalší postup bude riešený v budúcom týždni Trenčianskym samosprávnym krajom, o čom Vás budeme informovať.

06.07.2018 12:04

Oznam o zámere previesť svoj majetok

25.06.2018 12:31
Obec Podskalie v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to: - časť nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Podskalie, zapísanej na liste...

Recyklácia skla na Slovensku - aktuálna reportáž na portáli čierna labuť

11.06.2018 08:16
Reportáž nájdete na portáli ciernalabut.sk po kliknutí SEM.

Upozornenie na znenie zákona k zaburineniu pozemkov

20.04.2018 11:08
Upozornenie na znenie zákona k zabureneniu pozemkov.pdf (680732)
1 | 2 | 3 >>