Novinky

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 4.5.2019 6.00 hod

06.05.2019 14:46
odvolanie.doc (110080)

Dňa 7.5.2019 (utorok) v čase od 7.30 - 12.30 hod bude z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode odstávka vody v celej obci Podskalie. Upozorňujeme obyvateľov, aby sa dostatočne predzásobili pitnou vodou a venovali zvýšenú pozornosť pri obnove dodávky v

06.05.2019 14:44

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

23.04.2019 13:44
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.pdf (503130)

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

23.04.2019 13:43
Usmernenie k zaburineniu pozemkov.pdf (670802)

Oznam o zámere previesť majetok Obce Podskalie

29.03.2019 09:46
Prevod majetku obce KNC prac. č. 9.pdf (118727)

Ochrana lesov pred požiarmi

29.03.2019 09:06
Vážení občania!               S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšený výskyt požiarov. Z týchto dôvodov sa na Vás touto cestou obracajú hasiči s cieľom upozorniť Vás na typické príčiny vzniku lesných...

Návrh záverečného účtu obce Podskalie za rok 2018

27.03.2019 09:05
Záverečný účet obce za rok 2018.pdf (468813)

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove žiada o súčinnosť vo veci informovania občanov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom - čipovanie.

26.03.2019 12:41
            V zmysle zákona č.39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe § 19 ods.8,9 psy narodené do 31.8.2018  musia byť začipované do 31.10.2019, psy narodené po dátume 31.8.2018 musia byť začipované najneskôr do 12 týždňov veku. Podľa...

Výkup papier výmenou za hygiienické výrobky dňa 23.3.2019 (sobota) v čase od 11.00 do 11.10 hod pre Obecným úradov v Podskalí

14.03.2019 12:34

Detská lekárka MUDr. Ivorová končí prevádzku privátnej detskej ambulancie k 31. 3. 2019 na Zdravotnom stredisku v Pružine.

14.03.2019 12:06
Detská lekárka MUDr. Ivorová končí prevádzku privátnej detskej ambulancie k 31. 3. 2019 na Zdravotnom stredisku v Pružine. Pacienti, ktorí patria do tohto obvodu  si môžu vybrať zdravotné záznamy v poslednom marcovom týždeni. Od apríla sa môžu prehlásiť k MUDr. Durandziovej, ktorá by mala túto...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>