Novinky

Voľby do orgánov samosprávy obcí - zverejnenie počtu obyvateľov, volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva

14.08.2018 14:51
Zverejnenie počtu obyvateľov.pdf (106519)   Počet poslancov.pdf (348979)    

Harmonogram vývozu separovaného zberu na II. polrok 2018

19.07.2018 12:08
Vývz plastov: 27. 07. 2018                         Vývoz skla: 19. 07. 2018                        21. 08. 2018                 ...

Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácia pre voliča, vyhlásenie volieb

12.07.2018 14:12
Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a...

Svätá omša na Vápenici pri kaplnke Panny Márie bude 5. augusta 2018 o 10.30 hod.

06.07.2018 12:08

Obecný úrad v Pružine oznamuje, že ambulancia po MUDr. Omelkovej je zatiaľ neobsadená. Ďalší postup bude riešený v budúcom týždni Trenčianskym samosprávnym krajom, o čom Vás budeme informovať.

06.07.2018 12:04

Oznam o zámere previesť svoj majetok

25.06.2018 12:31
Obec Podskalie v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to: - časť nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Podskalie, zapísanej na liste...

Recyklácia skla na Slovensku - aktuálna reportáž na portáli čierna labuť

11.06.2018 08:16
Reportáž nájdete na portáli ciernalabut.sk po kliknutí SEM.

Upozornenie na znenie zákona k zaburineniu pozemkov

20.04.2018 11:08
Upozornenie na znenie zákona k zabureneniu pozemkov.pdf (680732)

Ochrana lesov pred požiarmi

20.04.2018 10:58
Ochrana pred požiarmi.pdf (373272)

Harmonogram vývozu separovaného odpadu na II. štvrťrok 2018

27.03.2018 08:03
Harmonogram na II. štvrť.2018.pdf (189140)
1 | 2 | 3 >>