Novinky

Pozvánka za zasadnutie OZ 11.12.2020

09.12.2020 09:14
Pozvánka december 2020.pdf (280674)

Ochrana pred požiarmi v čase Vianoc a novoročných sviatkov

01.12.2020 09:11
Plagát Vianoce - A4 2020.pdf (705217)   Plagát zábavná pyrotechnika - A4 2020.pdf (258780)

Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

25.11.2020 16:32
návrh rozpočtu 2021 - 2023.pdf (918304)

Dodatok č. 1 k VZN o dani z nehnuteľnosti a vyberaní dane z nehnuteľnosti na území obce Podskalie.

25.11.2020 16:31
Dodatok 1 k VZN o dani z nehnuteľností.pdf (507012)

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

25.11.2020 16:29
VZN o KO 2020 (2).pdf (888373)

Celoplošné testovanie

09.11.2020 10:59
Celoplošné testovanie v obci Podskalie  V obci Podskalie sa uskutočnili dve kolá celoplošného testovanie. Ďakujem DHZ Podskalie za pomoc pri organizácií odberného miesta, odbernému tímu za vytrvalosť a ľudom za zodpovednosť.  Celoplošné testovanie - Štatistika obce...

Celoplošné testovanie v obci Podskalie

31.10.2020 07:52
  POSTUP TESTOVANIA   1.  VYSMRKAJTE SI NOS 2.  POUŽITÚ VRECOVKU VHOĎTE  DO KOŠA 3.  VYDEZINFIKUJTE SI RUKY 4.  PREDLOŽTE NA „PRACOVISKU 1“ VÁŠ OBČIANSKY PREUKAZ, DETI           KARTIČKU  POISTENSTVA. PREUKAZ...

Oznámenie o strategickom dokumente - "Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu obce Prečín"

20.10.2020 13:45
  Textová časť s mapkou „Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu obce Prečín“ - návrh je dostupná na stránke: https://www.precin.eu Oznámenie o strategickom dokumente je uverejnené aj na webovej stránke Okresného úradu Považská Bystrica na adrese: https://www.minv.sk/?okresny-urad-povazska-bystrica...

Registrácia chovov ošípaných - výzva v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných

20.10.2020 11:59
obce opatrenia AMO.doc (32768)

Opatrenia COVID-19

14.10.2020 08:31
Zjednodušený prehľad opatrení platných od 15.10.2020: RÚŠKA Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>