Voľby do Európskeho parlamentu

emailova adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:  obec.podskalie@gmail.com
 
Emailova adresa na doručenie oznámenia o delegoví člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec.podskalie@gmail.com