Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 
 
 
 
 
 
Elektrtonická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: Voľby do VUC -elektr.adresa.pdf (359537)
 
 
Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov  2017_166_ rozhodnutie.pdf (130442)
 
Informácie pre voliča  WVUC17_I1skA4.pdf (213498)