Výsledky komunálnych volieb

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy

konaných dňa 15 novembra 2014

V obci Podskalie bolo zapísaných 108 voličov.

Volebné obálky boli vydané 74 voličom.

Počet platných hlasov pre voľby do obecného zastupiteľstva    73  voličov

Počet platných hlasov pre voľby starostu obce

 

Anton Mitaš                65 platných hlasov

 

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva získali nasledovné počty hlasov:

 

1. Pavol Dočekal, Ing.       58 platných hlasov

2. Jozef Hajdík                  56 platných hlasov

3. Marek Mariňak              48 platných hlasov

4. Pavol Jakubek, Ing.      44 platných hlasov

5. Ladislav Velič               27 platných hlasov

6. Gustáv Majtán               27 platných hlasov

7. Jozef Vicena, Bc.          20 platných hlasov

8. Stanislav Samko           19 platných hlasov

9. Anton Mitaš                   16 platných hlasov