Výsledky Referenda

Výsledky REFEREDNA v obci Podskalie

konaného dňa 7.2.2015.

 

V obci Podskalie bolo zapísaných                        113 oprávnených občanov.

Hlasovacie lístky boli vydané                                 64 občanom.

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov                  64

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov     64

 

Otázka            Počet hlasov "ÁNO"                Počet hlasov "NIE"

1.                            57                                            5

2.                            52                                            7

3.                            51                                            10