Obecné zastupiteľstvo v Podskalí:

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  Ing. Pavol Dočekal

                                                         Ing. Alena Hajdíková

                                                         Ing. Pavol Jakubek - zástupca starostu obce

                                                         Mgr. Miroslava Mariňaková

                                                         Ing. Peter Mitaš