Obecné zastupiteľstvo v Podskalí:

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  Ing. Pavol Dočekal

                                                        Jozef Hajdík - zástupca starostu obce

                                                        Ing. Pavol Jakubek

                                                        Marek Mariňak

                                                        Ladislav Velič