2018

P.
 č.
Číslo objednávky
a popis
Celeková
hodnota
Dátum 
vyhoto
venia
Dodávateľ Adresa IČO Dátum 
zverej
nenia
1. O2018/1
Zimná údržba miestnych komunikácií
150,00 02.01.
2018
EKOFARM s.r.o. Podskalie 61, 018 22 36314021 02.01.
2018
2. O2018/2
Stravné lístky 100 ks
346,00 20.3.
2018
DOXX -stravné lístky Kálov 356
01001 Žilina
36391000 20.3.
2018
3. O2018/3
Stravné lístky 140 ks
513,00 25.6.
2018
DOXX -stravné lístky Kálov 356
01001 Žilina
36391000 25.6.
2018
4. O2018/4
Pretlakový ventil AWG, kožený opasok zásahový, pracovný komplet
1296,00 6.8.
2018
DH fire & safety s.r.o. 08633 Stebník, 54 50910612 6.8.
2018
5. O2018/5
Hasiace prístroje 
113,21 6.8.
2018
FLORIAN  s.r.o. Priekopská 26, 03608 Martin 36427969 6.8.
2018
6. O2018/6
Odborný mesačník PaM, Verejná
 správa - predplatné na r. 2019
74,00 20.8.
2018
PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40,
01001 Žilina
36371271 20.8.
2018
7. O2018/7
Balíček Priemiových služieb Mini na
1 rok, - www.podskalie
59,35 27.8.
2018
    Webnode AG Gartenstrasse3, 6304 Zug, Switzerland CH-170,3036.124.0 27.8.
2018
8. O2018/8
Revízia plynových zariadení na obecnom úrade
79,00 30.8.
2018
Slov. revízna a serv. spol. s.r.o. Buzalkova 10037/10
, 831 07 Bratislava 36
47970740 30.8.
2018
9. O2018/9
Výmena strešnej krytina na OU- 
krytina, materiál
1650,00 5.9.
2018
BLACHOTRAPEZ s.r.o. Vojtaššákova 604, 02744  Tvrdošín 36423416 5.9.
2018
10. O2018/10
Materiál na výmenu stsrešnej krytina
na OU
510,00 14.9.
2018
KAMON, s.r.o. Dolný Moštenec 205, 017 01 Pov.
Bystrica
36343251 14.9.
2018
11. O2018/11
Laty a dosky, impregnácia na výmenu
strešnej krytiny na OU
620,00 14.9.
2018
DESAL s.r.o. Dolný Lieskov 270, 01821 46067019 14.9.
2018
12. O2018/12
Vyrovnanie povrchov, nerovností, výtlkov pri rekonštrukcii miestnych komunikáciív obci Podskalie
5600,00 22.10.
2018
VINKstav, s.r.o. 01813 Papradno 2 44389256 22.10.
2018
13. O2018/13
Vlajka SR
20,00 24.10
2018
Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 145, 93587 sANTOVKA 32581190 24.10.
2018
14. O2018/14
Stravné lístky
294,00 29.11.
2018
DOXX -stravné lístky Kálov 356
01001 Žilina
36391000 29.11.
2018
15. O2018/15
Plaketa pri ukončení voleb. obdobia - starosta, nerezová flaša - sada
290,00 29.11.
2018
JOZEF SMRHOLA - OLYMP Maddarovska 145, 93587 Santovka 32581190 29.11.
2018
16. O2018/16
Exterierová mapa na plastovej tabuli - Sulovské vrchy
214,80 12.12.
2018
VKU Harmanec, s.r.o. Kynceľová 545, 97401 46747770 12.12.
2018