2018

P.
 č.
Číslo objednávky
a popis
Celeková
hodnota
Dátum 
vyhoto
venia
Dodávateľ Adresa IČO Dátum 
zverej
nenia
1. O2018/1
Zimná údržba miestnych komunikácií
150,00 02.01.
2018
EKOFARM s.r.o. Podskalie 61, 018 22 36314021 02.01.
2018
2. O2018/2
Stravné lístky 100 ks
346,00 20.3.
2018
DOXX -stravné lístky Kálov 356
01001 Žilina
36391000 20.3.
2018