Verejné obstarávanie

rok 2022
 
Názov zákazky: Zber a likvidácia komunálneho odpadu pre obec Podskalie
 
 
 
Lehota  na predkladanie ponúk:  do 25.02. 2022  do 12:00 hod
 
 
 
rok 2021
 
 
Názov zákazky: Vybudovanie a vybavenie sociálneho zariadenia a výdajne v kultúrnom dome
 
 a vybudovanie vodovodnej prípojky do kultúrneho domu
 
 
Lehota  na predkladanie ponúk:  do 16.03. 2021  do 12:00 hod
 
 
 
 
rok 2019 

Názov zákazky : Športové ihrisko v obci Podskalie

2 výzva na web obec Podskalie.pdf (346661)

 
 
rok 2018
 
Názov zákazky: Dokončenie výmeny strešnej krytiny na budove obecného úradu
 
 
 
Lehota na predkladanie ponúk: do 18. 9. 2018 do 12,00 hod
 
 
 
 
 
rok 2015
 
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podskalie“
 
 
 
Lehota  na predloženie ponúk: od 11.12.2015 do 17.12.2015 
 
 
 
Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Miestne komunikácie
 
Výzva na predkladanie ponúk.pdf (559793)    zverejnené 15.12.2015
 
 
Lehota na predloženie ponúk do 23.12.2015  do 13,00 hod