Verejné obstarávanie

Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podskalie“
 
 
 
Lehota  na predloženie ponúk: od 11.12.2015 do 17.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Miestne komunikácie
 
Výzva na predkladanie ponúk.pdf (559793)    zverejnené 15.12.2015
 
 
Lehota na predloženie ponúk do 23.12.2015  do 13,00 hod