2017

 
1. ENVIROPOL s.r.o. Bratislava  Zmluva  o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve.pdf (365383) - zverejnené     3. 2. 2017
 
2. Chudovský s.r.o. Považská Bystrica Dodatok č. 1 k zmluve na vývoz separovaného odpadu.pdf (231947) - zverejnené   3.5.2017
 
 
4. SSE - Distribúcia, a.s. Žilina Zmluva o pripojení zariadenia.pdf (1398384) -  zverejnené 27.5.2017
 
5. DPO SR Bratislava - Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO.pdf (1282896) - zverejnené 31.5.2017
 
6. Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP (polne cesty).pdf (628617) - zverejnené 27.6.2017
 
7. VINKstav, s.r.o. Papradno  Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru.pdf (1410644)  - zverejnené 11. 7. 2017
 
8. Združenie obcí Strážovské vrchy Zmluva o združení finančných prostriedkov.pdf (118804) - zverejnené 26. 7. 2017
 
9. Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o.  - Najomna zmluva stavenisko Podskalie 2.pdf (444736)  zverejnené 26. 7. 2017
 
10. SSE - Distribúcia, a.s. Žilina -  Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy.pdf (2051325) - zverejnené 22.8.2017
 
 
12. Chudovský s.r.o. Považská Bystrica  Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 30 2010.pdf (293253)  - zverejnené 19.9.2017
 
13. Ing. Ľudovít Vician, štatutárny audítor Zmluva o vykonaní auditu.pdf (822489)  - zverejnené 9. 10. 2017
 
14. Chudovský, a.s. Považská Bystrica  Dohoda o ukončení zmluvy na vývoz komunálneho odpadu.pdf (274558)   - zverejnené 16. 10. 2017
 
15. Chudovský a.s. Považská Bystrica  Dohoda o ukončení zmluvy na zneškodnenie a uloženie odpadu.pdf (275060)  - zverejnené 16.10.2017
 
 
17. Združenie lesomajiteľov, Urbárska spoločnosť poz.spol.Podskalie  Zmluva o nájme- Urbár a ZL 2017.pdf (202298) - zverejnené 29.12.2017
)