2021

1. Štatistický úrad SR, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke.pdf (0) - zverejnené 16.3.2021
 
2. Ing. Ľudovít Vician, št. audítor, Považská Bystrica Zmluva o vykonaní auditu účt. závierky zostavenej k 31.12. 2020.pdf (0) - zverejnené 16.3.2021
 
 
4. DPO SR Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. DPO SR 2021.pdf (1366680) - zverejnené 12.5.2021
 
5. Richard Krajčík - Fenix, Trubín . Zmluva o dielo - ochrana osobných údajov.pdf (1476242) - zverejnené 14.5.2021
 
6. Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do kultúrneho.pdf (2363776) - zverejnené          27.5.2021
 
7. Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.pdf (1102747) - zverejnené 31.5.2021
 
8. Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. Nitra Zmluva o elektr. komunikácii a poskytovaní iných elektr. služie.pdf (2285595) - zverejnené 8.6.2021
 
9. Trenčiansky samosprávny kraj , Trenčín ZMLUVA_2021-0395.pdf (316910) - zverejnené 25.06.2021
 
10. Slovenský skautin, 30. zbor Bestersa Považská Bystrica Zmluva o nájme – skauti 2021.pdf (352287) - zverejnené 12.6.2021
 
11. Zmluva  kupna - Vicena R..pdf (377465) - zverejnené 14.7.2021
 
12. Úrad práce soc. vecí a rodiny Pov. Bystrica Dohoda č. 211105417 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej z.pdf (3177230) - zverejnené 2. 8. 2021
 
13. MADE spol.s r.o. Banská Bystrica Dodatok č. 2 k Licenčnej zlmluve e. U12812013.pdf (259963) - zverejnené 7.9.2021