Verejná vyhláška - Výzva o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV

12.09.2018 13:45

Verejná vyhláška - výzva o údržbe presekov pod elektrickými ved.pdf (364496)