Zmluvy 2014

Zmluva o vykonaní auditu k 31.12.2013 1.pdf (233,7 kB

Zmluva o vykonaní auditu k 31.12.2013 2_0001.pdf (761,3 kB)

Zmluva o vykonaní auditu k 31.12.2013 3_0002.pdf (713,5 kB)

Zmluva o vykonaní auditu k 31.12.2013 4_0003.pdf (610,4 kB)

 

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve.pdf

Zmluva na POH_1.časť

Zmluva na POH_2.časť

Zmluva na POH_3.časť

 

Dodatok  zmluvy č. 2 19.12.2011- Chudovský.pdf 

Dodatok zmluvy č. 2 19.12.2011- Chudovský .pdf

 

OU_Podskalie_Zamestnávateľská zmluva_1.časť

OU_Podskalie_Zamestnávateľská zmluva_2.časť

OU_Podskalie-HANT_BA_Darovacia zmluva_1.časť

OU Podskalie-HANT_BA_Darovacia zmluva_2.časť

 

Zmluvy 2013


2_OU Podskalie - Chudovský - vývoz odpadu
3_OU Podskalie - GEMMA Consulting -ihrisko v obci Podskalie
4_OU Podskalie - Prima banka - zmluva o úvere
5_OU Podskalie - Marián Jánošík - vykonanie prerezávky v obecných lesoch
6_OU Podskalie - Made - licenčná zmluva
7_prenájom zasadačky OÚ OU podskalie - pozemove spoločenstvo
8_nájom-pol.revir Rohac OU podskalie 2013
9_OU Podskalie - Považská vodárenská spoločnosť - dodávka vody

10_Obec Podskalie - Senzi wood spol. s r.o. - výmena strešnej krytiny a nadkrytie schodiska OU, oprava fasády OU a výmena krytiny na schodišti KD

11_Obec Podskalie - Telekom a.s. - telekomunikačné služby 
12_Obec Podskalie - Telekom a.s. - telekomunikačné služby
13_Obec Podskalie - Chudovský a.s. - vývoz komunálneho odpadu na rok 2012
14_Obec Podskalie - Chudovský a.s. - vývoz odpadu objednávateľa na rok 2012
15_Obec Podskalie - Lamžo - zimná údržba
16_Obec Podskalie - Protef s.r.o. Dolný Moštenec - zmluva o dielo 
17_OÚ Podskalie- Team Agro - ihrisko