2020

 
 
3. NATUR-PACK, a.s. Bratislava Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systemu združeného nakladan.pdf (3646859) - zverejnené 25.2.2020
 
4. Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. DPO SR 2020.pdf (1413718) - zverejnené 27.3.2020
 
5. Kupna zmluva MInárik.pdf (403065) - zverejnené 16.6.2020
 
 
7. ENVIROPOL SK s.r.o. Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odp.hosp..pdf (506616) - zverejnené 21.9.2020
 
8. Ing. Ľudovít Vician, štat. autítor ZMLUVA o vykonaní auditu UCT záv. k31.12.2019.pdf (304786) - zverejnené 06. 10. 2020
 
9. Ministerstvo financií SR Zmluva o návratnej finančnej výpomoci.pdf (1422756) - zverejnené 21. 10. 2020
 
10. ASEKOL SK, s.r.o. Bratislava Zmluva o spolupráci pri zbezpečovaní systému zdurženého naklada.pdf (3933860) - zverejnené 29.10.2020
 
11. Zmluva o výpožičke - ŠU SR.pdf (384462) - zverejnené 8.12.2020
 
12. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutie služieb.pdf (576982) - MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Pov. Bystrica - zverejnené 8.12.2020