2019

 
2. MADE s.r.o. Banská Bystrica URBIS_zmluva_o_spracuvani_osobnych_udajov.pdf (115667) - zverejnené 29. 1. 2019
 
3. NATUR-PACK, a.s. Bratislava Dodatok č.2 k Zmluve o zabezp. systsému združ.nakladania s odpa.pdf (1013018) - zverejnené 11.2.2019
 
4. Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Poistná zmluva - Rekonštrukcia MK.pdf (1500576) - zverejnené 6.3.2019
 
5. MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Pov.Bystrica  Dodatok k zmluve na poskytnutie služieb - uloženie odpadu Podstránie.pdf (424452) - zverejnené 29. 03. 2019
 
6. DPO SR Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. DPO SR.pdf (1417197) - zverejnené 17.05.2019
 
7. MAS Naše Považie Púchov Nájomná zmluva infotabule.pdf (229289) - zverejnené 26.6.2019
 
8. Obec Podskalie - Kúpna zmluva.pdf (1 MB) - zverejnené 26. 6. 2019
 
9. TENDERnet s.r.o. Žilina Dodatok Podskalie.pdf (368946) - zverejnené 1. 7. 2019
 
10. Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za .pdf (3009379) - zverejnené 23.7.2019
 
11. Disig, a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov.pdf (1082992) - zverejnené 23. 08. 2019
 
12. Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2.pdf (1349011) - 16.10.2019
 
13. EKOFARM, s.r.o. Podskalie Zmluva o dielo - zimná údržba miestnych komunikácií.pdf (413937) -zverejnené 28.10.2019
 
14. Ing. Ľudovít Vician, štatutárny audítor Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.pdf (790525) - zverejnené 29.10.2019
 
15. Bánovská Regionálna rozvojová agentúra Bánovce nad Bebravou  Zmluva o poskytnutí služieb 1.pdf (1210058) - zverejnené 4. 11. 2019