2017

P.
 č.
Číslo objednávky
a popis
Celeková
hodnota
Dátum 
vyhoto
venia
Dodávateľ Adresa IČO Dátum 
zverej
nenia
1. O2017/1
Zimná údržba miestnych komunikácií
100,00 02.01.
2017
Jozef Lamžo 01821 Dolný Lieskov 240 43145418 02.01.
2017
2. O2017/2
Zabezpečenie služieb PO
40,00 13.1.
2017
Janka Kozáková
JK SERVIS
Dedovec 1847/365
01701 Pov. Bystrica
36937151 13.1.
2017
3. O2017/3
Čistenie komínov na OU
a v kultúrnom dome
65,00 23.1.
2017
INTEGRA s.r.o.
Komínové systémy
Považské Podhradie
 357,01701 Povl.
Bystrica
36314528 23.1.
2017
4. O2017/4
Predplatné mesačníka PaM 2017
66,00 14.02.
2017
Poradca s.r.o. Pri Cedlulozke 40, 01001 Žilina 36371271 14.02.
2017
5. O2017/5
Žaluzie celotienacie do kancelárie OU 2 ks a kultúrneho domu  4 ks
212,00 22.02.
2017
NETA s.r.o. Vajanského 168, 02001 Púchov 31580157 22.02.
2017
6. O2017/6
Stravné lístky 100 ks
346,00 24.02.
2017
DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 24.02.
2017
7. O2017/7
Žiadosť o registráciu záložného práva
250,00 07.06.
2017
JUDr. Ján Hamara, notár
 
M.Rl.Štefánika 136/3, 01701 Pov. Bystrica 42301203 07.06.
2017
8. O2017/8
Stravné lístky 100 ks v hodnote 3,40/ks
346,00 27.06.
2017
DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 27.06.
2017
9. O2017/9
Zabezpečenie občerstvenia pri návšteve župana TSK 
50,00 12.07.
2017
Jakubech Martin  Pružina 485, 01822 41095871 12.07.
2017
10. O2017/10
Aktualizácia Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údaov
60,00 14.08.
2017
Richard Krajčík - FENIX 96623 Lovčica-Trubín 37396196 14.08.
2017
11. O2017/11
Ochranný odev, kukla, zásahová obuv pre DHZ Podskalie
477,20 14.08.
2017
Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa, 02321 Korňa 44543697 14.08.
2017
12. Oprava požiarnej striekačky 410,00 14.08.
2017
FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 03608 Martin 36427969 14.08.
2017
13. Motorová píla HSQ 450 pre DHZ Podskalie 449,00 21.08.
2017
LST centrum s.r.o. Partizánska 55/81, 96212 Detva 47984155 21.08.
2017
14. Vlajka SR 30,00 16.10.2017 Jozef Smrhola- OLYMP Madarovska 103/71, 93587 sANTOVKA 32581190 16.10.
2017
15. Odstránenie a likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny z budovy kultúrneho domu č.88 3600,00 30.10.
2017
Losstav, s.r.o. Púchovská 19/18
02001 Streženice
36737984 30.10.
2017
16. Strešnú krytinu na kultúrny dom 2800,00 31.10.
2017
BLACHOTRAPEZ, s.r.o. Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín 36423416 31.10.
2017
17. Uhlie na vykurovanie kultrúneho domu 300,00 3.11.
2017
Obchod a výroba- Ing. Belobrad Staničná ulica 340, 018 61 Beluša 30484448 6.11.
2017
18. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 
za 11/2017
200,00 3.11.
2017
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny, 01701 Pov. Bystrica 36265144 6.11.
2017
19. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 
za 12/2017
200,00 3.11.
2017
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny, 01701 Pov. Bystrica 36265144 6.11.
2017
20. Strešné žľaby, rúry,  kolená na strechu kultúrneho domu 579,00 13.11.
2017
KAMON, s.r.o. Dolný Moštenec 205, 01701 Pov. Bystrica 36343251 13.11.
2017
21. Skriňa univerzálna, 4 police 206,40 13.11.
2017
B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2, 84106 Bratislava 44413467 13.11.
2017
22. Výrez krov v obecých lesoch 720,00 13.11.
2017
Ing. Marian Vlnieška Rozkvet 2000/1, 017 01 Pov. Bystrica 34658505 13.11.
2017
23. Klampiarske práce na kultúrnom dome, oplechovanie bočnej steny a schodišťa 195,00 14.11.
2017
Ondrej Baroš Horný lieskov 134, 01821 17968666 14.11.
2017
24. Archívne škatule 4 ks  10,00 13.12.
2017
EMBA Trade, s.r.o. Komárňanská cesta 13,94001
Nové Zámky
34142860 14.12.
2017
25. Kniha na osvedčovanie podpisov 100 listov 15,28 13.12.
2017
ŚEVT a.s.
 
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 14.12.
2017
26. Zabezpečenie komplexného poradenstva pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou "Technické služby v obci Podskalie" 360,00 13.12.
2017
MP Profit PB, s.r.o. Železničná 85, 01701 Pov. Bystrica 50068849 14.12.
2017
27. Stravné lístky 50 ks v hodnote 3,40 € 176,00 13.12.
2017
DOXX Žilina 36391000 14.12.
2017
28. Tlačivá k priznaniu miestnych daní 50 ks 10,00 14.12.
2017
INPROST s.r.o. P.O.Box 141, 81000 Bratislava 31363091 14.12.
2017
29. Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 26,00 28.12
2017
RVC Trenčín 911 01  Trenčín 34006273 28.12.
2017