2016

P.č.

Číslo a  popis   faktúry              

 

Celková

hodnota  

s DPH

Číslo

zmluvy  

Číslo

objed

návky

Dátum

doruče

nia

 

 

Dodávateľ         

 

Adresa                                       

IČO     

Dátum 

zverej

nenia

1.

DF 2015/1

Systémová podpora URBIS 1.1.-31.3.2016

100,00 U1281/2013  

5.1.

2016

Made spol. s r.o.

Lazovná 69

974 01 Ban.Bystrica

36041688

14.1.

2016

2. DF2016/2
Dodávka plynu 1/2016
106,00 9100091862   15.1.
2016
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 15.1.
2016
3. DF 2016/3
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti - odmena podľa zmluvy, bod 4.1.1.
500,00 zo dňa 7.1.2016   20.1.
2016
MP Profit  PB,s.r.o. Železničná 85/2
017 01 Pov.Bystrica
50068849 21.2.
2016
4. DF 2016/4
Stravné lístky 100 ks
336,00 10K114132 O2016/2 27.1.
2016
DOXX -Stravné lístky,s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 27.1.
2016
5. DF 2016/5

Dodávky plynu 2/2016
103,00 9100091862   2.2.
2016
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 8.2.
2016
6. DF 2016/6
Vývoz komunálneho odpadu za 1/2016
252,30 zo dňa 19.12.2011   8.2.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 8.2.
2016
7. DF2016/7
Separovaný odpad za 1/2016
18,00 zo dňa
19.12.2011
  8.2.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov.Bystrica
31564682 8.2.
2016
8. DF2016/8
Telefon za 1/2016
62,06 9905518177   8.2.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.2.
2016
9. DF2016/9
Dodávka elektrickej energie za 2/2016
102,00 zo dňa 14.2. 2012   8.2.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 8.2.
2016
10. DF2016/10
Náklady na prevádzku SOU, odd. soc.ekon .služieb, vyúčt. r. 2015
110,12     9.2.
2016
Obec Jasenica Jasenica 130 01817 00317349 9.2.
2016
11. DF2016/11
Vypracovanie štúdie uskutočnisteľnosti, odmena podľa zmluvy bod 4.1.2.
500,00 zo dňa 7.1. 2016   16.2.
2016
MP Profit  PB,s.r.o. Železničná 85/2
017 01 Pov.Bystrica
50068849 16.2.
2016
12. DF2016/12
Autorská odmena za licenciu na verejné použítie hudobných diel
14,28     22.2.
2016
SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 00178454 22.2.
2016
13. DF 2016/13
Dodávky plynu 3/2016
97,00 9100091862   2.3.
2016
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 13.3.
2016
14. DF 2016/14
Dodávka elektrickej energie za 3/2016
102,00 zo dňa 14.2.2012   2.3.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 14.3.
2016
15. DF 2016/15
Vlajka obecná a SR
49,01   O2016/3 3.3.
2016
Jozef Smrhola - OLYMP Madarovska 145
935 87 Santovka
32581190 2.3.
2016
16. DF 2016/16
Vývoz komunálneho odpadu za 2/2016
267,65 zo dňa 19.12.2011   4.3.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov.Bystrica
31564682 17.3.
2016
17. DF 2016/17
Separovaný odpad za 2/2016
18,00 zo dňa 19.12.2011   4.3.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov.Bystrica
31564682 17.3.
2016
18. DF 2016/18
Telefón za 2/2016
43,72 9905518177   7.3.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 17.3.
2016
19. DF 2016/19
Účtovné súvťažnosti v samospráve od 1.1.2016
25,00   O2016/1 10.03.
2016
Reg. združenie miest a obcí Stredného Považia  K dolnej stanici 20A
911 01 Trenčín
34006273 28,3.
2016
20. DF 2016/20
Náklady na prevádzku SOU, odd. soc.ekon .služieb, vyúčt. r. 2015
90,88     14.3.
2016
Obec Jasenica Jasenica 130
 018 17
00317349 17.3.
2016
21. DF 2016/21
Zabezpečenie služieb PO
137,90   O2016/4 14.3.
2016
Janka Kozáková, JK SERVIS Dedovec 1847/365 
017 01 Pov. Bystrica
36937151 5.4.
2016
22. DF 2016/22
Dodávka elektrickej energie za 4/2016
102,00 zo dňa 14.2.2012   1.4.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 12.4.
2016
23. DF 2016/23
Vývoz komunálneho odpadu za 3/2016
600,84 zo dňa 19.12.2011   4.4.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 18.4.
2016
24. DF 2016/24
Separovaný odpad za 3/2016
18,00 zo dňa 19.12.2011   4.4.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 12.4.
2016
25. DF 2016/25
Dodávky plynu 4/2016
53,00 9100091862   4.4.
2016
SPP a.s Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 12.4.
2016
26. DF 2016/26
Systémová podpora URBIS 1.4.-30.6.2016
100,00 U1281/2013   4.4.
2016
Made spol. s r.o.

Lazovná 69

974 01 Ban.Bystrica

36041688 12.4.
2016
27. DF 2016/27
Telefón za 3/2016
48,48 9905518177   11.4.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469 12.4.
2016
28. DF 2016/28
Vypracovanie a odovzdanie diela: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
250,00 zo dňa 16.6.2015   12.4.
2016
Reg. rozvojová agentúra Púchov Námestie slobody 1400
020 01 Púchov
37923536 18.4.
2016
29. DF 2016/29
Vodné
2,34 14472012   12.4.
2016
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133
017 46 Pov. Bystrica
36672076 12.4.
2016
30. DF 2016/30
Lekárska pos. činnosť
39,84 zo dňa 18.02.2015   18.4.
2016
Obec Jasenica Jasenica 130 018 17 00317349 18.4.
2016
31. DF 2016/31
Mobil za obdobie 15.3.-14.4.2016
27,08 zo dňa 21.3.2016   22.4.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 28.4.
2016
32. DF2016/32
Stravné lístky 100 ks
336,00 10K114132 O2016/5 28.4.
2016
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 24.4.
2016
33. DF 2016/33
Dodávky plynu 5/2016
21,00 9100091862   2.5.
2016
SPP a.s Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 12.5.
2016
34. DF 2016/34
Dodávka elektrickej energie za 5/2016
102,00 zo dňa 14.2.2012   3.5.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 12.5.
2016
35. DF 2016/35
Výmena tonera
24,00   O2016/6 3.5.
2016
WAY-COPY, s.r.o. Nižný Kelčov 885
023 55 Vysoká nad Kysucou
47505371 12.5.
2016
36. DF 2016/36
Telefón za 4/2016
39,05 9905518177   6.5.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 12.5.
2016
37. DF 2016/37
Vývoz komunálneho odpadu za 4/2016
171,80 zo dňa 19.12.2011   12.5.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 17.5.
2016
38. DF 2016/38
Separovaný odpad za 4/2016
18,00 zo dňa 19.12.2011   12.5.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 12.5.
2016
39. DF 2016/39
Vypracovanie potvrdenia o výskyte hniezdnej lokality druhu vtáka 
35,00     13.5.
2016
Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B
974 01 Ban. Bystrica
17058520 17.5.
2016
40. DF 2016/40
Mobil  za obdobie 15.4.-14.5.2016
26,99 zo dňa 21.3.2016   20.5.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 5.6.
2016
41. DF 2016/41
Dodávka elektrickej energie za 6/2016
102,00 zo dňa 14.2.2012   1.6.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 7.6.
2016
42. DF 2016/42
Vývoz komunálneho odpadu za 5/2016
322,20 zo dňa 19.12.2011   6.6.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 7.6.
2016
43. DF 2016/43
Separovaný odpad za 5/2016
18,00 zo dňa 19.12.2011   6.6.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 7.6.
2016
44. DF 2016/44
Dodávky plynu 6/2016
9,00 9100091862   6.6.
2016
SPP a.s Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 7.6.
2016
45. DF2016/45
Telefon za 5/2016
34,84 9905518177   8.6.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.6.
2016
46. DF2016/46
Ťažba a približovanie dreva v obecných lesoch
211,08   O2016/7 20.6.
2016
Martin Sádecký- SAĎO Sádočné 13
018 16 Domaniža
43369171 22.6.
2016
47. DF2016/47
Vývoz kontajnéra
195,76 zo dňa 19.12.2011   20.2.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 22.6.
2016
48. DF2016/48
Náklady na prevádzku SOU a odd.soc.a ekon.služieb za  3 štvr.
90,88 zo dňa 18.02.2015   22.6.
2016
Obec Jasenica Jasenica 130 018 17 00317349 22.6.
2016
49. DF2016/49
Lek. posud. činnosť
13,28     22.6.
2016
Obec Jasenica Jasenica 130 018 17 00317349 22.6.
2016
50. DF2016/50
Mobil za obdobie od 15.5.-14.6.2016
26,99 zo dňa 21.3.2016   23.6.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 23.6.
2016
51. DF2016/51
Systémová podpora URBIS (1.7.-30.9.2016)
100,00 U1281/2013   1.7.
2016
Made spol. s r.o.

Lazovná 69

974 01 Ban.Bystrica

36041688 7.7.
2016
52. DF2016/52
Dodávka elektrickej energie za 7/2016
102,00 zo dňa 14.2.2012   1.7.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 7.7.
2016
53. DF2016/53
Dodávka zem.plynu za 7/2016
8,00 9100091862   4.7.
2016
SPP a.s Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 7.7.
2016
54. DF2016/54
Vývoz komunálneho odpadu za 6/2016
138,18 zo dňa 19.12.2011   7.7.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 7.7.
2016
55. DF2016/55
Odvoz separovaného zberu za 6/2016
18,00 zo dňa 19.12.2011   7.7.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 7.7.
2016
56. DF2016/56
Telefón za 6/2016
35,17 9905518177   7.7.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.7.
2016
57. DF2016/57
Pracovné a ochranné pomôcky pre DHZ
702,90   O2016/8 14.7.
2016
FIRE system, M.Kavalková Faturová Nižná Korňa 501
02321 Korňa
41827449 19.7.
2016
58. DF2016/58
Vodné za 4-6/2015
5,84 14472012   14.7.
2016
Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133
017 46 Pov. Bystrica
36672076 19.7.
2016

 
59. DF2016/59
Renovácia tonera do tlačiarne
24,00   O2016/9 19.7.
2016
WAY-COPY, s.r.o. Nižný Kelčov 885
023 55 Vysoká nad Kysucou
47505371 19.7.
2016
60. DF2016/60
Mobil za obdobie od 16.6.-14.7.2016
26,99 zo dňa 21.3.2016   22.7.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 22.7.
2016
61. DF2016/61
Dodávka elektrickej energie za 8/2016
102,00 zo dňa 14.2.2012   8.8.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 8.8.
2016
62. DF2016/62
Dodávka zem.plynu za 8/2016
8,00 9100091862   8.8.
2016
SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 8.8.
2016
63. DF2016/63
Vývoz komunálneho odpadu za 7/2016
156,86 zo dňa 19.12.2011   8.8.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 8.8.
2016
64. DF2016/64
Telefón za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016
27,35 9905518177   9.8.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.8.
2016
65. DF2016/65
Mobil za obdobie 15.7.2016-14.8.2016

 
26,99 zo dňa 21.3.2016   24.8.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 24.8.
2016
66. DF2016/66
Stravné lístky 120 ks
402,00 10K114132 O2016/11 23.8.
2016
DOXX - stravné lístky, s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 23.8.
2016
67. DF2016/67
Dodávka zem. plynu za 9/2016
17,00 9100091862   5.9.
2016
SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 5.9.
2016
68. DF2016/68
Dodávka elektrickej energie za 9/2016
102,00 14.2.2012   5.9.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 5.9.
2016
69. DF2016/69
Vývoz komunálneho odpadu za 8/2016
459,34 zo dňa 19.12.2011   7.9.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 7.9.
2016
70. DF2016/70
Telefón za obdobie 1.9.2016-30.9.2016
48,61 9905518177   7.9.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.9.
2016
71. DF2016/71
Nákup smetných nádob
240,00   O2016/12 9.9.
2016
BINS s.r.o. Vašinova 61,
949 01 Nitra
45510393 9.9.
2016
72. DF2016/72
Mobil za obdobie
15.8.-14.9.2016
26,99 zo dňa 21.3.2016   23.09.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 23.9.
2016
73. DF2016/73
Dodávka elektrickej
energie za 10/2016
102,00 14.2.2012   03.10.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 10.10.
2016
74. DF2016/74
Náklady na prevádzku
SOU, odd.soc. a ekon.
služieb
90,88     03.10.
2016
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 10.10.
2016
75. DF2016/75
Systémová podpora 
URBIS 1.10.-31.12.2016
100,00 U1281/2013 D1   03.10.
2016
MADE spol.
s.r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 
Ban.Bystrica
36041688 10.10.
2016
76. DF2016/76
Dodávka zemného plynu  za 10/2016
51,00 9100091862   04.10.
2016
SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 10.10.
2016
77. DF2016/77
Telefon za 9/2016
36,71 9905518177   07.10.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.10.
2016
78. DF2016/78
Vývoz komunál.odpadu a kontajnéra za 9/2016
364,23 zo dňa 19.12.2011   10.10.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 10.10.
2016
79. DF2016/79
Vodné za 7-9/2016
3,50 14472012   17.10.
2016
Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133
017 46 Pov. Bystrica
36672076 17.10.
2016
80. DF2016/80
Audit zarok 2015
300,00 zo dňa
03.10.
2016
  17.10.
2016
Ing. Ľudovít Vician M.R.Štefánika 157/45,01701 Pov. Bystrica 40711820 17.10.
2016
81. DF2016/81
Mobil za obdobie 15.9.-14.10.2016
26,99 zo dňa 21.3.2016   20.10.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 20.10.
2016
82. DF2016/82
Príspevok na chod
MAS Naše Považie
na rok 2016
42,24 uzn. 1/2016
zo dňa 25.10.2016
  26.10.
2016
MAS Naše Považie Štefánikova 821/21
02001Púchov
42025257 26.10.
2016
83. DF2016/83
Dodávka zemného plynu za 11/2016
85,00 9100091862   03.11.
2016
SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 07.11.
2016
84. DF2016/84
Dodávka elektr. energie za 11/2016
102,00 14.2.2012   3.11.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 07.11.
2016
85. DF2016/85
Telefón za 10/2016
33,72 9905518177   07.11.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 07.11.
2016
86. DF2016/86
Vývoz kom.odpadu a kontajnéra za 10/2016
364,23 zo dňa 19.12.2011   07.11.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 07.11.
2016
87. DF2016/87
Predĺženie registrácie domény 1 rok
28,56     23.11.
2016
EuroNET Slovakia s.r.o. M.R,Štefánika 157/45 Pov. Bystrica 36316130 27.11.
2016
88. DF2016/88
Mobil za obdobie 15.10.-14.11.2016
26,99 zo dňa 21.3.2016   23.11.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 27.11.
2016
89. DF2016/89
Sadenice - smrek obyčajný
273,00   O2016/12 28.11.
2016
Ing. Miroslav Lazorík Jesenského 2735/184
06901 Snina
30624681 28.11.
2016
90. DF2016/90
Stravlé lístky 100 ks
336,00 10K114132 O2016/14 28.11.
2016
DOXX -stravné lístky s.r.o. Kálov 356
010 01  Žilina
36391000 28.11.
2016
91. DF2016/91
Kartotéková skrinka
178,80   O2016/13 29.11.
2016
AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava 36268518 29.11.
2016
92. DF2016/92
Dodávka zemného plynu za 12/2016
100,00 9100091862   02.12.
2016
SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 9.12.
2016
93. DF2016/93
Dodávka elektr. energie za 12/2016
102,00 zo dňa 14.2.2012   2.12.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 9.12.
2016
94. DF2016/94
Platová tabuľa -PRV SR 2014-2020 Vybudovanie spol.zar.iadení a opatr.
60,00   O2016/15 5.12.
2016
MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 01701 Pov. Bystrica 50068849 9.12.
2016
95. DF2016/95
Vývoz komunálneho odpadu za 11/2016
155,21 zo dňa 19.12.2011   5.12.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 9.12.
2016
96. DF2016/96
Práce OLH za r.2016
167,28 zo dňa 30.12.2009   6.12.
2016
Ing. Marian Vlnieška Rozkvet 2000/1, 01701 Pov. Bystrica 34658505 9.12.
2016
97. DF2016/97
Obecné noviny- predplatné na rok 2017
67,60     6.12.
2016
INPROST s.r.o. Smrečianska 29 , 81105 Bratislava 1 31363091 9.12.
2016
98. DF2016/98
Telefón za 11/2016
33,95 9905518177   6.12.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.12.
2016
99. DF2016/99
Výmena okien a dverí, oprava muriva a fasády na kultúrnom dome
7 495,80 zo dňa
26.9  2016
  9.12.
2016
PROTEF, s.r.o. Dolný Moštencec 259, 01701 Pov.Bystrica 46016040 9.12.
2016
100. DF2016/100
Mobil za obdobie 15.11.-14.12.2016
26,99 zo dňa 21.3.2016   28.12.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 28.12.
2016
101. DF2016/101
Vývoz kom. odpadu a kontajnéra za 12/2016
335,89 zo dňa 19.12.2011   28.12.
2016
Chudovský a.s Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 28.12.
2016
102. DF2016/102
Telefon za 12/2016
35,56 9905518177   9.1.
2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.1.
2017
103. DF2016/103
Vodné za 10-12/2016
4,68 14472012   15.1.
2017
Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133
017 46 Pov. Bystrica
36672076 15.1.
2017
104. DF2016/104
Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2016
-172,31 9100091862   15.1.
2017
SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 15.1.
2017