Novinky

Výkup papier výmenou za hygiienické výrobky dňa 27. 2. 2021 (sobota) v čase od 10.05 do 10.15 hod pred Obecným úradom v Podskalí

18.02.2021 09:27
leták výkup papiera od 7.1.2020 (1) (1).jpg (612844)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - dňa 10. 3. 2021 v čase od 8,00 hod do 15.30 hod. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre súpisné čísla 1- 43, 70 - 94. viď. príloha

17.02.2021 14:47
Oznámenie oi prerušení distribúcie elektriny.pdf (594,8 kB)

Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj v Obci Podskalie, posúva sa len asistované sčítanie.

11.02.2021 09:43
  Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár...

Kontaktné miesto pre sčítanie obyvateľov

10.02.2021 11:38
SODB_kontaktne_miesta.pdf (578010)

Celoplošné testovanie - informácie

19.01.2021 12:16
     Obec PODSKALIE, Obecný úrad 62, 018 22  Pružina INFORMÁCIE CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE   Obec Podskalie oznamuje občanom, že NEZRIAĎUJE odberné miesto na testovanie.   Občania (trvalý pobyt, prechodný pobyt, chatári) majú možnosť otestovať sa v obci Tŕstie v...

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

11.01.2021 10:00
Obec Podskalie upozorňuje občanov, že v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sú povinní nahlásiť všetky zmeny skutočnost (vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti) najneskôr do 30 dní...

UPOZORNENIE PRE DAŇOVNÍKOV ROK 2021

11.01.2021 09:52
Obec PODSKALIE, ako správca miestnej dane, oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti a dane za psa, u ktorých v priebehu minulého roka 2020 (t.j. od 01.01.2020 do 31.12.2020) vznikla alebo zanikla daňová povinnosť (t.j. kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, nájomná zmluva, ukončenie nájmu,...

Šťastný nový rok 2021

01.01.2021 09:38
Dobrý deň vážení spoluobčania, do nového roku Vám vinšujem hlavne pevného zdravia, kus pochopenia,  Božieho požehnania, nekonečno šťastia a lásky!  Verím, že rok 2021 bude pre nás všetkých lepší, krajší, úspešnejší, láskyplnejší a bohatší.  Krásny NOVÝ ROK priatelia!...

Vianočné želanie

23.12.2020 10:32
 

Zmena autobusových spojov

09.12.2020 14:26
Od 13.12.2020 nastávajú zmeny v cestovnom poriadku. Zoznam spojov, ktoré budú zachádzať na zastávku PB, Tesco:     V prehľadnej tabuľke sú uvedené i časy odchodov podľa CP zo zastávky PB, Tesco a zastávky PB, Váh Z dôvodu podmienky minimálneho nárastu km je daná...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>